Wilde God dat Jezus gekruisigd werd? - Een antwoord van Nikolaas Sintobin sj


Wilde God dat Jezus gekruisigd werd?

Mensen besloten om Jezus te kruisigen. Dit was niet Gods wil. De kruisiging was de meest vernederende en schandelijke terechtstelling die er bestond. En extreem pijnlijk bovendien. Had God dit verlangd voor zijn Zoon, dan zou je maar een conclusie kunnen trekken: Hij is een perverse God.

Toch is het kruis bij uitstek het symbool van het christelijk geloof geworden. Daar zijn wel een paar eeuwen overheen gegaan. Zo groot was de afschuw en de weerzin van de eerste generaties christenen tegen dit verschrikkelijke marteltuig. Geleidelijk aan gingen gelovigen het kruis zien als de plaats waar duidelijk werd hoe onvoorstelbaar groot Gods liefde voor de mens is. De liefde… God verlangde dat Jezus daarvan zou getuigen.

Jezus had zijn kruisdood kunnen vermijden. Het was zijn bewuste keuze niet te vluchten voor het lijden. Hij wilde in woorden en vooral in daden Gods liefde doorgeven, tot in het extreme. Ook al leek Hij er niets voor terug te krijgen. Ook al werd Hij door iedereen in de steek gelaten. Ook al deed het verschrikkelijk pijn. Ook al zou de liefde Hem zijn leven kosten. Geen enkel kwaad of onrecht kon Jezus tegenhouden. Zelfs aan het kruis bleef Hij van mensen houden en hen vergeven. Zo sterk was de liefde die Hij zelf ervoer van God die Hij zijn Vader noemde.

Nikolaas Sintobin sj

Deze vraag en antwoord komen uit mijn boek "Wat deed God voor Hij de wereld schiep? En 51 andere vragen over het christelijke geloof", Lannoo/KokBoekencentrum, 2020


Reacties

Anoniem zei…
En de onschuld van Izaak...
Cecilia zei…
In onze parochiekerk zag ik als kind een levensgroot kruisbeeld hangen. Ik heb er veel naar gekeken als kind. Ik had er medelijden mee, maar verder dacht ik er niet aan. Toen wij elke avond een kruisje kregen van onze ouders, dacht ik aan dat groot kruis en voelde welke liefde er achter zat, bij mijn ouders en ook bij Jezus.

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Kan je leren vergeven?