Karl Rahner sj over de voorwaarden opdat de Kerk een toekomst kan hebben


Onderstaand citaat komt van Karl Rahner sj. Het dateert uit … 1965.


Als de bisschop werkelijk dienstbaar wordt in zijn bestuur, bescheidener dan tot nu toe, als de priester zuiverder het Woord van God en de sacramenten doorgeeft – of hij nu succes heeft of niet –, als de leek minder zeurt en zich meer inzet, als ieder zijn kruis geduldiger draagt in navolging van Christus, als ieder eerlijk erkent dat hij zondig is en toch vertrouwt op Gods genade, dan heeft het allemaal zin.

Als de Kerk in de toekomst beter bestuurd wordt, een mooiere liturgie kent en een meer diepzinnige theologie, maar niet méér geloof, hoop en liefde, dan is het allemaal voor niets.  

Karl Rahner   

Met dank aan Ignis

Reacties

Anoniem zei…
Is waar, heel herkenbaar allemaal. De eeuwige terugkeer naar de bron om zuiver water te blijven putten, op alle niveaus. Sicut cervus...
Het belangrijkste vind ik: "als ieder eerlijk erkent dat hij zondig is, en toch vertrouwt op Gods genade" Want het is niet steeds begrepen dat het niet alleen om de inspanningen van de mens gaat. Het gaat om Gods werk doorheen de mens en doorheen de liturgie. De mens kan het niet rooien op eigen krachten of eigen vrije wil. Het falen toegeven en zich door Gods barmhartigheid laten oprichten, is in deze een grote stap. Maar zelfs in de kerk, hoevelen geloven er concreet in het bestaan van de levende God?

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj