Starende blik


Een wat vermoeide, starende blik; een slank, aantrekkelijk lichaam, verhuld onder zo weinig kleren als mogelijk; alleen of samen met anderen, maar zonder tederheid; je moet ze niets wijsmaken. Ze ogen mooi; maar eenzaam en leeg. Niet ten gevolge van deze of gene bijzonder tragische gebeurtenis. Neen, het lijkt wel een claim. Of zou er ook iets van angst schuil gaan achter die gezichten van jonge mannequins, mannen zowel als vrouwen, die je aankijken, waar je ook komt. Waarnaar verwijst de schijnbare onkwetsbaarheid en ongenaakbaarheid die ze uitstralen? “Pak me maar, maar me geven doe ik niet.” lijken ze te denken. Er gaat een wat bevreemdende aantrekkingskracht van hen uit.

Herkent de jeugd zich in die modellen? Het komt alvast niet overeen met het beeld dat ik me vorm van jonge mensen. En ook weer wel. Ik kan onder de indruk zijn van hun levensvreugde, hun vermogen om samen plezier te maken en voor mekaar op te komen. Maar de snelheid waarmee de ups gevolgd kunnen worden door soms levensbedreigende downs is even indrukwekkend. Het is niet makkelijk om je persoonlijkheid uit te bouwen in een cultuur waarin alles lijkt te kunnen.

Reacties

Anoniem zei…
Zou het kunnen dat jonge mensen - precies vanuit de angst dat alles lijkt te kunnen - zich ongenaaktbaar tonen? Het lijkt hen veiliger om zich noch in ups noch in downs te laten meenemen. "Voelen" schudt immers je innerlijke wereld wel eens door elkaar en wat moet je er dan mee? Wie draagt je op dat ogenblik? Op wie kunnen jonge mensen (onvoorwaardelijk) rekenen?
En dit geldt niet alleen voor jonge mensen. Het is uiteraard pijnlijk dat 'ongenaaktbaarheid' als model wordt aangeboden. Hoe kunnen we tegenwind bieden? De beeldvorming via reclameaffiches is de veruitwendiging van wat breed en diep maatschappelijk leeft. Laten we onze hoop stellen op verandering die begint in elke kleine maatschappelijke context zoals gezin, jeugdbeweging, klas, school,studentengroep,... daar oog hebben voor wat ten diepste leeft bij mensen en het ter sprake durven brengen, kan een eerste stap zijn.

Meest gelezen

Wat jezuïet Dries van den Akker sj te vertellen heeft in het aanschijn van de dood

Waarom Vlaamse bisschoppen verklaring publiceerden over kerkelijk vieren van homoseksuele liefdesrelaties

God zoeken zonder klooster. Het religieuze leven van de jezuïeten - Een serie van Jos Moons (1/6)

Hoe omgaan met een onuitstaanbare maar heilige zuster - op het feest van de heilige Theresia van Lisieux

Wat is het belangrijkst: Jezus of het Heilig Sacrament - Anthony de Mello sj

Naar de wortels van de lach (1/3) - Interview met Nikolaas Sintobin sj

Geloof jij in engelen? - De mening van Nikolaas Sintobin sj

Wat je van een bedrieger kan leren

Als Ignatius van Loyola een toekomstige heilige aanraadt om niet te veel te bidden