Typisch

In een recente brief aan zijn medebroeders wereldwijd omschrijft Adolfo Nicolás sj, algemene overste van de Sociëteit van Jezus, onze identiteit in drie korte puntjes.

1. De identiteit van de jezuïet is geworteld in Jezus Christus: we weten wie we zijn door te kijken naar Hem.

2. De identiteit van de jezuïet is relationeel: we ontdekken onze identiteit niet op ons eentje maar in verbondendenheid met de Heer en met anderen.

3. De identiteit van de jezuïet wordt gekenmerkt door beschikbaarheid voor de universele zending van de Kerk. Voor jezuïeten wordt die gesymboliseerd door de bijzondere gelofte van gehoorzaamheid aan de Paus.

Het derde puntje is zeker typisch, zij het niet exclusief, voor jezuïeten. De twee eerste lijken me gewoon eigen aan het christelijke leven.
 

Reacties

Anoniem zei…
En wat is er dan zo typisch aan het derde puntje? Kan je het concretiseren?
Dank.
Het gaat over de beschikbaarheid. Gehuwde mensen, vb, hebben een basisengagement tov hun partner en kinderen. Dat maakt dat zij niet zo maar kunnen verhuizen naar een andere stad of land. Om maar één iets te noemen. Bovendien is het niet zo dat SJ een bepaalde "specialiteit" hebben. Salesianen werken in de eerste plaats met jeugd. Dat is het wat je hen kan en mag vragen. Voor SJ, althans idealiter, mag je verwachten dat zij gewoon doen wat hen gevraagd wordt, ook al kan dit in heel verschillende domeinen zijn.
Anoniem zei…
SJ hebben geen specialiteit? Misschien dat het mensen zijn die lang studeerden, verstandig zijn? En dat het héél veel jaren duurt voor ze een "volledig" jezuïet zijn?
Toch ook wel apart nietwaar?

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj