Typisch

In een recente brief aan zijn medebroeders wereldwijd omschrijft Adolfo Nicolás sj, algemene overste van de Sociëteit van Jezus, onze identiteit in drie korte puntjes.

1. De identiteit van de jezuïet is geworteld in Jezus Christus: we weten wie we zijn door te kijken naar Hem.

2. De identiteit van de jezuïet is relationeel: we ontdekken onze identiteit niet op ons eentje maar in verbondendenheid met de Heer en met anderen.

3. De identiteit van de jezuïet wordt gekenmerkt door beschikbaarheid voor de universele zending van de Kerk. Voor jezuïeten wordt die gesymboliseerd door de bijzondere gelofte van gehoorzaamheid aan de Paus.

Het derde puntje is zeker typisch, zij het niet exclusief, voor jezuïeten. De twee eerste lijken me gewoon eigen aan het christelijke leven.
 

Reacties

Anoniem zei…
En wat is er dan zo typisch aan het derde puntje? Kan je het concretiseren?
Dank.
Het gaat over de beschikbaarheid. Gehuwde mensen, vb, hebben een basisengagement tov hun partner en kinderen. Dat maakt dat zij niet zo maar kunnen verhuizen naar een andere stad of land. Om maar één iets te noemen. Bovendien is het niet zo dat SJ een bepaalde "specialiteit" hebben. Salesianen werken in de eerste plaats met jeugd. Dat is het wat je hen kan en mag vragen. Voor SJ, althans idealiter, mag je verwachten dat zij gewoon doen wat hen gevraagd wordt, ook al kan dit in heel verschillende domeinen zijn.
Anoniem zei…
SJ hebben geen specialiteit? Misschien dat het mensen zijn die lang studeerden, verstandig zijn? En dat het héél veel jaren duurt voor ze een "volledig" jezuïet zijn?
Toch ook wel apart nietwaar?

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj