Over enkele dagen is het zover: nieuwe tekst Onze Vader, gemeenschappelijk voor NL en VL!Met ingang van de Advent 2016 treedt bovenstaande gemeenschappelijke nieuwe vertaling
van het Onze Vader in voege in de Katholieke Kerk in Nederland en Vlaanderen.

Als Amsterdamse Vlaming stemt dit me best gelukkig. Ook kan ik ongeruste medegelovigen geruststellen. De ervaring heeft me geleerd dat je je heel snel een licht gewijzigde versie eigen kan maken.

Klik hier voor een gedetailleerde toelichting bij deze nieuwe vertaling.

Klik hier voor de heldere uitleg door aartsbisschop De Kesel over waarom "bekoring" is vervangen door "beproeving".  In het bijzonder toont hij aan dat de term "bekoring" - in de Griekse grondtekst - eigenlijk een term is die verwijst naar wat de duivel doet. Daar waar het woord "beproeven" de geëigende term is voor de wijze waarop God tewerk gaat.

Volgende stap: gemeenschappelijke tekst voor alle christenen uit het Nederlandse taalgebied!
Reacties

Unknown zei…
Inderdaad, het is niet God die ons bekoort maar de duivel. Maar volgens sommigen bestaat de duivel zelfs niet... dus worden we ook niet bekoord maar beproefd. Ik ken vele beproevingen...maar de ene beproeving is de andere niet. Ik kan wel bekoord worden door een mooie vrouw. Ik kan beproefd worden door ziekte en ellende die medemensen of mijn constitutie mij aandoen. Dat vragen aan God ....klopt echt niet want dan wil ik mij in Gods plaats stellen!

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Knip hem door, nu het nog kan ...

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj