De logica van het religieuze geweld op internet (5/6)


In het najaar 2016 publiceerde ik een artikel in het Tijdschrift voor geestelijk leven over internetpastoraat. Hier enkele uittreksels (5/6)

 Naast enorme mogelijkheden, zijn er ook een aantal addertjes verborgen in het digitale gras. Ik denk hierbij vooral aan het geweld dat welig tiert in de sociale media, in het bijzonder op Facebook (FB). Het is ontluisterend hoe sommige christenen op dit publiek forum op elkaar inhakken. Het gaat hierbij ook over belijdende gelovigen, nogal vaak met een behoudsgezinde gevoeligheid.


Het is geweten dat de onmiddellijkheid van het internet een ontremmend karakter heeft. De verticale structuur van de digitale omgeving maakt bovendien dat ieder op hetzelfde niveau staat, ook wie elders niet aan de bak komt. Samen met de quasi afwezigheid van filters in de sociale media geeft dit een cocktail die niet van aard is om het niveau van het debat te verhogen.  

Concreet resultaat hiervan is dat zich een schare van zelfverklaarde specialisten aandient die met grote stelligheid standpunt innemen over onderwerpen waar ze vaak nauwelijks iets vanaf weten. Tot daar. Vervelender is dat ze er vaak niet voor terugdeinzen onaangename reacties te geven op de input van mainstream christenen. 

Gevolg is dat deze laatste de neiging hebben om zichzelf te censureren, lees, zich terug te trekken uit de sociale media, althans als het gaat over religieuze onderwerpen. Hierdoor dreigen deze druk bezochte digitale marktplaatsen gemonopoliseerd te worden door een kleine maar heel actieve minderheid van christenen die een vertekend beeld geven van wat christen zijn vandaag kan betekenen.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Trees zei…
Gelukkig zijn er mensen zoals jij, Nikolaas om de positieve christenen te ondersteunen en te vertegenwoordigen.

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Knip hem door, nu het nog kan ...

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj