Waarom sommige mensen dubbel verdienstelijk zijn


Het voordeel van een zachte en vooral trage natuur ...

"Een mens voor wie het moeilijk is om deugdzaam te leven en die er toch dapper aan begint om zichzelf te overwinnen, is tweemaal zo verdienstelijk als diegenen wier  zachte en  trage natuur hen niets in de weg legt."

Ignatius

Reacties

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Kan je leren vergeven?