Hoe omgaan met de aantrekkingskracht van het kwaad (6/8)


In het najaar van 2016 hield ik in het kader van “Bruisende Kerk”, een congres voor jonge katholieken in Gouda, een inleiding met als titel: “Meer houden van de Kerk: in de leer bij Ignatius van Loyola en Lucifer.” Hier volgen enkele uittreksels.  6/8

De uitnodiging om prioriteit te geven aan de dankbaarheid tav de Kerk betekent niet dat je de problemen en ook de zondigheid van de Kerk onder de mat zou moeten vegen. Welintegendeel. Hoe meer je van de Kerk leert houden, hoe gevoeliger je wordt voor haar gebreken. Wie echt loyaal is kan heel kritisch zijn. Maar kritiek die wordt ingegeven door liefde is heel anders dan kritiek die wordt ingegeven door ergernis of boosheid. Dergelijke kritiek is bijna per definitie opbouwend en zal daarom veel meer effect hebben.


-->
Deze voorkeursoptie voor de dankbaarheid is een bewuste spirituele keuze. De ervaring leert immers dat wij bij het reflecteren spontaan eerder aandacht geven aan het negatieve, en dus aan de afwezigheid van God. Het kwade oefent nu eenmaal een aantrekkingskracht op ons uit. Voor we het weten dreigen we daardoor gewoon over het hoofd te zien dat God wel degelijk aan het werk is in onze parochie, in ons diaconaal team, in onze bisschop, of gewoon in onszelf. En het is zoveel zinvoller om te werken met en voor God, dan te strijden tegen het kwaad.

Reacties

Meest gelezen

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Een geslaagd leven en humor

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj