Paus Franciscus over het eigene van het "christelijk geheugen"


De Geest van waarheid en liefde herinnert ons aan alles wat  Christus zei en helpt ons steeds beter de betekenis van zijn woorden te vatten. We maken allen dezelfde ervaring mee: in een bepaalde situatie denken we aan iets, en plots maken we dan de verbinding met een passage uit de Bijbel... De Geest heeft ons hier op dit pad gezet, het pad van het levende geheugen van de Kerk. En Hij vraagt ons een antwoord. Hoe genereuzer  ons antwoord, hoe meer Jezus’ woorden in ons tot leven komen; in onze zienswijze, in onze keuzes, in ons doen en laten, in ons getuigenis. In wezen herinnert de Geest ons aan het gebod van de liefde en roept Hij ons op tot liefde.

Een christen zonder dergelijk geheugen kan geen echte christen zijn, maar is halfweg blijven staan. Een man of vrouw, die de gevangene van het ogenblik blijft, die de schat van zijn of haar geschiedenis niet weet te waarderen, weet ook niet hoe die geschiedenis op de juiste manier te lezen en hem als een heilsgeschiedenis te beleven. Met de hulp van de Heilige Geest zijn we in  staat om onze innerlijke bewegingen en al wat er in ons leven gebeurt, in het licht van Jezus’ woorden te interpreteren en te verstaan. En zo groeit in ons de kennis van ons geheugen, de kennis van ons hart, een geschenk van de Heilige Geest. Mag dan de Heilige Geest bij ons allen dit christelijke geheugen doen opvlammen.

Die dag was Maria samen met de apostelen, zij die vanaf het begin al die dingen in haar geheugen en hart bewaarde en overwoog. Maria, onze Moeder, was daar. Mag zij ons helpen op het pad van het geheugen.


Paus Franciscus

Reacties

Meest gelezen

Wat jezuïet Dries van den Akker sj te vertellen heeft in het aanschijn van de dood

Waarom Vlaamse bisschoppen verklaring publiceerden over kerkelijk vieren van homoseksuele liefdesrelaties

God zoeken zonder klooster. Het religieuze leven van de jezuïeten - Een serie van Jos Moons (1/6)

Hoe omgaan met een onuitstaanbare maar heilige zuster - op het feest van de heilige Theresia van Lisieux

Wat is het belangrijkst: Jezus of het Heilig Sacrament - Anthony de Mello sj

Naar de wortels van de lach (1/3) - Interview met Nikolaas Sintobin sj

Geloof jij in engelen? - De mening van Nikolaas Sintobin sj

Als Ignatius van Loyola een toekomstige heilige aanraadt om niet te veel te bidden

Wat je van een bedrieger kan leren