Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)
Voor de glossy LFK schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ik je enkele uittreksels aan. (4/6)

Ik kan me voorstellen dat mensen geschokt zijn door het getuigenis van Stefan. Het kan lijken op een pleidooi om voortaan geen gehoor meer te geven aan wat de artsen je voorschrijven en gewoon te doen wat je eigen intuïtie je zegt te doen. Ik denk dat het subtieler is dan dat. Stefan zegt van zichzelf dat hij een gelukkig man is en dat de talrijke beperkingen waarmee hij voortaan moet leven hem hebben doen groeien als mens. Zelf trek ik twee lessen uit deze ervaring en levenshouding van Stefan. Naar mijn aanvoelen hebben ze alles te maken met vertrouwen als richtingwijzer naar geluk.

Vaak hoor je bij het begin van het nieuwe jaar zeggen  ik wens je een goede gezondheid toe, want dat is uiteindelijk toch het belangrijkste. Van Stefan kan je bezwaarlijk zeggen dat hij een goede gezondheid heeft.  Ik ken heel wat mensen die kerngezond zijn maar niet gelukkig. De meeste mensen die kiezen voor zelfdoding doen dit niet omdat ze geen goede gezondheid hebben. En wat dan te denken over materiële rijkdom, rijk sociaal leven, hoge levensverwachting, bekendheid enz. Het zijn  allemaal parameters waarvoor de score van Stefan niet meteen indrukwekkend is. Toch worden rijkdom, eer, lang leven enz. vaak genoemd als voorwaarden voor geluk.

Ik denk dat niemand zal betwisten dat materiële welvaart goed is en dat een goede gezondheid waardevol is. Tegelijk kent ieder wel mensen die het niet breed hebben, die wankel van gezondheid zijn of vaak eenzaam en die toch echt gelukkig zijn. Ik besluit eruit dat zaken als rijkdom, gezondheid en eer, hoe belangrijk ze ook zijn, uiteindelijk geen doel op zich zijn. Ze zijn enkel maar een middel. Soms helpen ze je om gelukkig te leven. Soms niet. Het gaat dus blijkbaar niet dáár om. De ervaring van Stefan, maar ook die van vele andere mensen, gaat in die richting.

Het is daarom wenselijk je daar niet al te zeer op vast te pinnen. Anders gezegd, het is niet waar dat je enkel maar gelukkig kan zijn als je zoveel op je bankrekening hebt staan of als je lichamelijke conditie top is. Het is daarom zinvol om te streven naar innerlijke vrijheid ten aanzien van die middelen als rijkdom, gezondheid, eer enz. Hoe aantrekkelijk ze namelijk ook zijn, soms heb je ze blijkbaar toch niet nodig en voert je leven je langs een ander pad. Of nog, als je al te veel belang gaat hechten aan die middelen en ze tot doel gaat verheffen, dan dreig je de slaaf te worden van wat je tot afgod hebt verheven. Denk maar tot welke waanzinnige, mensonterende dingen sommige mensen in staat zijn om steeds meer geld of macht te verwerven.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Anoniem zei…
Wij kijken teveel naar anderen, en spiegelen soms naar anderen maar ik denk dat iedereen zich op haar of zijn manier zou moeten vrij voelen . En kunnen leven en genieten met zijn middelen en zijn kunnen ,en wie of wat je bent ! En vertrouwen hebben !
guy zei…
HET HELE VERSCHIL TUSSEN WELVAART EN WEl-ZIJN.
Truus zei…
Geluk heeft ook te maken met tevredenheid,en misschien wel met acceptatie.

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj