Verrijzenis, wat is dat eigenlijk? - Vlog van Nikolaas Sintobin sjWaarin geloven christenen als ze zeggen dat Jezus verrezen is? De evangelies zeggen namelijk niets over hoe die verrijzenis dan wel verlopen is.

In deze vlog probeer ik in twee minuten er iets over te zeggen.
Reacties

Nynke zei…
Neerbuigendheid naar kinderlijk geloven is misschien niet nodig. Jezus deed dat ook niet. Het graf was leeg, daar is de schrift duidelijk over. De verrijzenis zelf wordt uiteraard niet beschreven, dat hoeft ook niet. Maar alles geestelijk duiden duidt m.i. op een onterechte minachting van de materiële wereld, alsof een lichaam en God niet samen zouden kunnen gaan. Dat het anders was dan daarvoor is helder, gezien de reacties van zijn discipelen etc., maar dat ze het niet konden geloven laat meer zien dat het graf inderdaad leeg was. Anders hadden ze het ook gewoon kunnen vergeestelijken natuurlijk.
Cilia zei…
Verrijzenis is voor steeds reëel geweest. Ik had er weinig vragen over vooral omdat wij in familiegesprekken hoorden van onze ouders dat Liefde sterker was dan de dood.Ons overleden zusje bleef steeds levendig doordat wij over haar spraken. Mijn vader verwees dan ook aanvullend naar het overleven na een wintertijd.
Zelf weet ik nu door het geloof en beleving,dat Jezus verrees. Hij die door de ENE geboren werd in Maria, eeuwig leven IN zich heeft.Ik leef eeuwig, in zoverre ik God, God in mij laat zijn.Onze eerste Overste schrijft:' In elk nieuw NU wordt ik geboren en in elk nieuw NU sterf ik, in elk nieuw NU verrijs ik'. Zo beleef ik Jezus Menswording.

Meest gelezen

De hemelvaart van Jezus, hoe kan je dat begrijpen? - Een antwoord van Nikolaas Sintobin sj

Dé tip van Paus Franciscus voor een geslaagd leven

Als monniken geen godzoekers zijn, wat zijn ze dan wel? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Pinksternoveen: de vruchten van de Geest: dag 1 - liefde

Als Ignatius van Loyola een toekomstige heilige aanraadt om niet te veel te bidden

Wat je kan leren van een priester en zijn bril - Pinksternoveen, dag 9: zelfbeheersing