Wat moet ik doen?

Bijschrift toevoegen
Graag deel ik met u deze sterke overweging van Brian Brogan sj, bij het begin van een nieuwe week op Gewijde Ruimte.


Wat heeft God met onze wereld voor, en laat ik mij daar iets aan gelegen? En zo ik dit al doe, laat ik dit dan ook zien?

Gods project is een alomvattende gemeenschap van liefde.  Maar wil dit project succes kennen, dan vraagt het onze menselijke medewerking. Als we dit geloven, dan komen er energie en enthousiasme in de plaats van de verveling en de afstomping die ons leven  in beslag kunnen nemen. De op- en neergang in het menselijke levensverhaal worden geherinterpreteerd in termen van nieuwe kracht voor óf van fragmentatie van het menselijke netwerk. Als we bij Gods plan aansluiten, dan leren we echt te bidden voor de wereld, in plaats van alleen maar cynisch te reageren op al wat er misloopt. Dan worden we uitgedaagd om, in plaats van te zeggen: ‘Niet mijn probleem!’, te vragen: ‘Wat moet ik doen?’ Wij beginnen het als onze taak te zien God te helpen bij zijn reuzenwerk, samen met een heel netwerk van goedwillende mensen, ten behoeve van de armzalige stakkers van onze wereld. Iedere mens wordt dan in onze ogen belangrijk. Niemand kan uit het Grote Verhaal uitgesloten worden, omdat zowel de goeden als de slechten van het weefsel deel uitmaken.

Het internet fungeert in onze dagen in feite als een middel om de Gemeenschap van de Heiligen of het Netwerk van de Goedwillende Mensen – of hoe je het noemen wilt - nieuw leven in te blazen. Nu de hele wereld ogenblikkelijk kan gewaarschuwd worden voor lokale rampen, is de stelling van Paulus meer dan ooit  waar: ‘Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle andere in het lijden’ (1 Kor 12,26). Denk aan de tsunami die een  wereldwijde respons van hulp en bijstand kon oproepen.

Waar mensen leven voor elkaar, daar krijgen we een netwerk van liefdevolle verhoudingen, een voorafbeelding van Gods project.  Als we de anderen meenemen, waar ook, en in het bijzonder degenen die door de maatschappij uitgesloten worden, daar brengen wij de Finale Gemeenschap van Liefde tot stand. Vredesovereenkomsten, een openbare schuldbelijdenis, zorg voor de marginalen,  het samenbrengen van families, schoolsamenkomsten, parochievieringen – allemaal voorbeelden van het Netwerk van Goedwillende Mensen in actie. Waar twee of meer mensen met een of andere uitdaging te maken krijgen en zich de vraag stellen: ‘Wat moeten we hier doen?’, daar gaat het Rijk Gods stap voor stap vooruit. Telkens goedwillende mensen zich binden aan elkaar, wordt dit meer en meer werkelijkheid. Het Netwerk van Goedwillende Mensen is niet alleen voor de ‘goeden’. Het staat open voor al wie van goede wil is: in principe is iedereen hiervan lid.  Ik moet mijn rol spelen; en aan het einde – ook hier en nu – zal dit mij dit vreugde geven.

Reacties

Lea zei…
Dank voor de overweging. Om er bij stil te staan.
Wil graag "wijselijk onwetend" openen maar reeds een paar dagen ontoegankelijk.
Anoniem zei…
"Wat moet ik doen?" Ik ben 64 jaar en hoop volgend jaar gedoopt te worden in de Katholieke Kerk. "Com a graca de DEUS"
Maar ik weet soms niet wat ik moet doen. Heb vroeger lang in Brazilie gewoond en trek mij dat land heel erg aan. Het is daar geweest dat het zaadje van mijn geloof een goede grond heeft gevonden. Maar dan: em 9 de fevereiro de 1558, o Padre José de Anchieta estrangulou Jacques Le Balleur. 9 februari 1558 heeft Pater Jose de Ancieta Jacques Le Balleur gedood. Jose de Ancieta was een jezuit. Kunt u mij dit verklaren?
Bekkeneel zei…
Beste Harry, zeer gewaardeerde leeftijdgenoot, in 2004 ben ik katholiek geworden. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad ondanks alle turbulenties, wederwaardigheden en tegenheden waar de kerk doorheen moet. Een pastoor schreef me: katholiek worden is de beste keuze van je leven geweest. Je zegt misschien: ja wiedes, AH zegt ook dat in AH kopen de beste keuze is. Maar dit is toch anders. Ik ervaar aan den lijve als ex-protestant steeds opnieuw de rijkere en diepere dimensie van het Rk. geloof. Ik ervaar ook dat God doorgaat, Hij blijft zorgvuldig doserend bouwen aan je spiritualiteit. Het heeft bv. heel lang geduurd voor ik Maria echt kon omhelzen. Ik ben er intussen ook zeker van dat God me zelf naar die Rkk. geleid heeft. Is een apart verhaal. Over dat doorgaan van God: vrij kort geleden eigenlijk pas heb ik ontdekt, gevoeld, hoe je het ook noemt, als waarheid ondergaan, dat je met Maria net zo'n relatie kunt hebben als met Jezus. Toen begreep ik ook hoezeer felle anti-Mariaverering protestanten zich vergissen, ook al door de haat waarmee dat denken soms gepaard gaat. En ik begreep dat de H. Geest doorgegaan is ook na het sluiten van de canon van het NT en dat hij nog steeds doorgaat. En ik begreep waarom er nog nooit 1 echte heilige geweest is die de kerk verlaten heeft. Ik begreep wat over pater Pio geschreven staat toen hij stierf: dat hij alleen maar telkens prevelde: Jezus, Maria. Overigens las ik laatst dat ook een Ignatius de kerk zag als een heilig instituut waarin zondige mensen werkzaam zijn. Staat in "Op het kompas van het geweten" ergens in het begin. Dat houd je altijd. Er gaan dingen mis, vergeet niet: de duivel bestaat en natuurlijk heeft hij het liefst een zeer onkuise en criminele paus, want dan kan de kerk snel dicht, begrijp je? Ik bedoel te zeggen dat het je niet moet verbazen dat er wantoestanden voorkomen in de kerk, (waar intussen niet) maar besef terdege dat de boze geest juist de kerk kapot wil maken en zich daar dus bijzonder op richt. Waarom wil hij dat? Wel natuurlijk omdat de kerk de bron van genade en alle goeds is, vrede, liefde noem maar op. De duivel weet als geen ander dat 1 heilige meer ten goede kan uitrichten dan 30 verdeelde staatshoofden of zo. En het nest dat heiligen voortbrengt kan alleen maar de kerk zijn uiteraard, ook dat weet de boze geest. Hij heeft liever een kerk van haat en wraak, maar dat zit nou net helemaal niet in het pakket van het NT, dus moet de kerk maar kapot. Dat hele misbruikverhaal is zo'n sabotageverhaal van de duivel natuurlijk, alleen jammer dat dat te weinig gezien wordt.
Ik kan het niet te lang maken Har, ik weet niet eens of dit wel mag, want je stelde de vraag niet aan mij en het is bovendien off topic. Ik kan je maar 1 raad geven: word katholiek, zet door. Laat je niet van de wijs brengen want ook dat getwijfel komt van de boze geest. Breek je het hoofd niet over die wurgpartij, het is een afleidingsmanoevre om je aan het wankelen te brengen.
Succes!
Anoniem zei…
Mooi artikel en mooie reacties. Ik wil me graag bij de laatste aansluiten. Al die wantoestanden vind ik ontzettend voor de mensen die er in betrokken zijn, maar voor mij tast dit op geen enkele manier de waarde van het Christelijk geloof en de schoonheid van de Katholieke Kerk aan. Ik wens je een doop in vreugde.
Bekkeneel zei…
Op voorspraak van de heilige Henricus die wij vandaag vieren, bid ik dat Harry zich laat dopen en dat de kerk niet te gronde gaat aan negatieve verhalen en het eruit weglopen van een hedonistisch ingestelde cultuur met alleen nog maar oog en aandacht voor de buitenkant van de mens.

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj