Niet zonder mijn broertje

Graag deel ik met u deze sterke overweging van Brian Brogan sj, bij het begin van een nieuwe week op Gewijde Ruimte.


Enkele jaren geleden besliste een familie uit Dublin dat zij met Kerstmis een kind van het lokale weeshuis mee naar huis zou nemen.

Toen de vader er aankwam, zat er een klein meisje op hem te wachten. ‘Ben je klaar?’ vroeg hij. ‘Nee’, zei ze fier, ‘Ik kom niet mee zonder mijn broertje!’ De man kwam met haar tot een akkoord en de twee hadden een geweldige dag. De familie hield zoveel van de kinderen dat ze de twee adopteerde, en nu leiden ze allebei een gelukkig leven.

Ruth Burrows gebruikt het beeld van een weeshuis om bij wijze van  tegenstelling onze relatie met God te illustreren. Een koppel, zo stelt ze,  leidt een weeshuis en dag na dag wijden vrouw en man zich vol verantwoordelijkheid aan hun taak. In hun liefde en zorg sparen ze zichzelf helemaal niet. In het geluk van de kinderen ervaren ook zijzelf  voldoening en geluk. Maar Is de dagtaak ten einde, dan trekt het koppel zich terug in zijn eigen gezin met de eigen kinderen, en de zorg voor de weeskinderen vertrouwt het aan iemand anders toe. De weeskinderen komen te weten waar ze wonen en horen over hun gezamenlijke geluk, over hun vakanties, hun vrienden, hun verjaardagsfeestjes. Maar van dit leven zijn de weeskinderen voor altijd uitgesloten.

Maar, zegt Ruth Burrows met klem, zo is het niet met God. God heeft geen verborgen privé leven waartoe wij geen toegang hebben. Wij bewegen ons te midden van de cirkel van Gods familie. Wij zijn Gods liefste kinderen. Daar bestaat geen God buiten de God die ons in zijn hart draagt en alles met ons deelt. Vandaar Jezus’ belofte: ‘ Ik laat jullie niet als weeskinderen achter’ (Jo 14,18), en ook zijn vraag: ‘Vader, degenen die U mij hebt toevertrouwd, zou ik graag bij Mij hebben waar ik ben’ (Jo 17,24). Wij zijn één familie.

Reacties

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj