Waarom dit geen oproep is tot brandstichting


Vandaag verschijnt onderstaande overweging op www.gewijderuimte.org.
Dikwijls besloot Ignatius zijn brieven naar jezuïeten die naar de missies vertrokken met de uitdrukking ite, inflammate omnia – ‘ga, steek de wereld in brand.’ Wat bedoelde hij daarmee? Misschien was het alleen maar een ‘vooruit, vooruit’ kreet, iets zoals de coach van een voetbalteam roept, als hij zijn mannen het veld opstuurt om doelpunten te scoren. Maar dit was het niet, meen ik. Ik denk niet dat Ignatius’ karakter trekken van een cheerleader had. Hij was een ernstig man die zijn woorden zorgvuldig koos.
‘Steek de wereld in brand’ is wel een vreemde uitdrukking. Vuur vernietigt. De wereld staat al in brand van haat, wrok, hebzucht, wellust, en van zoveel andere passies die individuen en hele gemeenschappen  stukmaken. Maar vuur zuivert ook. In de bijbel branden de vlammen het onkruid weg, en het vuur van de goudsmid zuivert het goud. Er zijn ook de tongen van vuur die op Pinksterdag over de apostelen neerdaalden en hen de kracht van de Heilige Geest schonken. 
Ik denk dat Ignatius dit beeld in zijn hoofd had, als hij zijn jezuïeten zei de wereld in brand te steken. Hij verlangde dat iedereen zou branden van passie en ijver voor het Koninkrijk Gods.

Jim Manney

Reacties

Anoniem zei…
een vuur dat warmte geeft en verbondenheid ,door alle pijn van de mensen heen, stook maar een deugdoend vuurke En wordt het niet moe, blogvuurkes......Mariette
joep Beliën zei…
het moeilijke is dat , ook die Jihadisten van het Kalifaat in Irak/ Syrië het gevoel/ idee hebben het Rijk Gods , Met Vuur , te vestigen en te verbreiden
Di Stefano ruste in vrede zei…
Alleen jammer dat uitgeregende scouts in de Ardennen zo vlug opbreken onlangs...tot ik zag hoe ze moeilijk aan droog brandhout geraakten. Als je in het begin tijd krijgt om voorraad brandhout onder je kookvuren te leggen of in stapels te shelteren, kan zelfs een regenkamp lukken...maar blijkbaar zou het nu heel wat duurder zijn om alles te kopen in plaats van het te mogen vinden in de omliggende bossen...Vier moet branden zei ook Pater Lievens, maar hij had vooral succes in de dorpen van Chota Nagpur waar het heel droog is...en hij te paard voor de rechten van de landlozen wou strijden...

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Knip hem door, nu het nog kan ...

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj