Herwig Arts: Oorzaken van het moderne ongeloof
Herwig Arts sj is een Vlaams jezuïet die lange tijd hoogleraar geweest is aan onze universiteit van Antwerp. Hij was een geliefd lesgever, op het raakvlak van spiritualiteit, psychologie en antropologie.

Hieronder kan je Herwig uitvoerig aan het woord horen over de vraag: Oorzaken van het moderne ongeloof

Reacties

Unknown zei…
Een van de oorzaken is de ongeschooldheid van de gelovigen. ze kennen hun geloof niet en zijn daarom steeds meer weg te voeren van het geloof.
Unknown zei…
Wat u zegt klopt inderdaad. Voor mij kwam mijn geloof weer terug toen ik me erin ging verdiepen, 16 jaar later Kerk ik nog steeds en ben overgestapt naar Engels talige boeken over het geloof.. Ook studie van het jodendom heeft erg geholpen
VOGELS ALINE zei…
Helemaal eens met de reactie van Monique. Katholieke colleges hadden een zeer grote verantwoordelijkheid de laatste dertig jaar en droegen m.i. bij tot het moderne ongeloof! De lessen godsdienst met handboeken als ‘Roeach’ en ‘Respons’ op het O.-L.-Vrouwecollege waren zeker geen middel om gelovig te worden. Door het christendom ten gepasten tijde belachelijk te maken, de moraal los te koppelen van de katholieke leer (Pater Versteylen s.j) en andere levensbeschouwingen op te hemelen , werkt men onverschilligheid met ongeloof in de hand. (Petrus 2, 2)
Anoniem zei…
HARTELIJK DANK VOOR DEZE CONFERENTIE. Herwig Arts is een ware gids;

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj