Verschil en gelijkenis tussen Jezus en de duivel

“Schaam jij je niet? Elke keer opnieuw lieg jij.” Een vader valt uit tegen zijn puberzoon. Op heterdaad betrapt, krimpt de jongen ineen. Een stemmetje in hem fluistert: ‘Papa spreekt de waarheid. Ik ben echt een leugenaar. Ik zal hier nooit van af raken.’

 Paulus schrijft dat ‘de liefde haar vreugde vindt in de waarheid’. Inderdaad, Jezus spreekt de waarheid. Dat doet de duivel echter ook. Hij is er een meester in de fouten van de mens aan de kaak te stellen. Hij doet dit om te kleineren en te beschadigen. Voor we het weten, laten we ons door hem op sleeptouw nemen. Woede-uitvallen, zoals van deze vader, zijn perfecte valstrikken waarlangs de duivel mensen weet te vangen. Ook Jezus confronteert ons soms met aspecten van de waarheid die moeilijk zijn om horen. Het grote verschil is dat Jezus dit doet om ons te doen helen en groeien. Hij laat zich leiden door liefde. Het feit dat we weten en voelen dat Jezus naar ons toekomt vanuit liefde, maakt het mogelijk Zijn waarheid te ontvangen. Met ons hart weten en voelen we immers dat Hij van ons houdt, ook als Hij een lastige boodschap voor ons heeft.

 Soms moet je een lastige boodschap overbrengen, thuis of op het werk. Vaak gaat het dan over zaken die je ergeren en die je boos maken. Dikwijls terecht. Probeer even ter plaatse halt te houden. Net zolang, tot de ergernis of de boosheid is gaan liggen. Als je merkt dat je opnieuw van je huisgenoot of collega kunt houden, ga dan met hem of haar in gesprek over dat heikele onderwerp. Het wordt vast een mooi en opbouwend gesprek.

Nikolaas Sintobin sj


Reacties

Carla zei…
Ja, vroeger noemde men dat de duivel, satan of demonen. Vreselijk , daar wil ik niets van weten..Ik spreek liever over menselijke tekortkomingen , over eigenwijs zijn, of je weet beter en dan kun je uitleggen wat anders kan. Dan leg je de verantwoordelijkheid bij de persoon. Deze krijgt ruimte voor een anders handelen. Het gedrag , het geweten mag zeker aangesproken worden maar niet met een angstig figuur. Dat was in die tijd misschien wel een verkeerd gebruik van macht uit onmacht. Ik zou er depressief van worden als de duivel in me zou huizen, geef mij maar de engel wil ik nog belang geven aan deze bijbelse figuren. Dat maakt het juist zo moeilijk. Mijn voorkeur gaat sterk naar het geloven in het goede in de mens , in jezelf en dat je elkaar nodig hebt om dat te laten zien hoe iets anders kan om minder schade te berokkenen of om meer schade te voorkomen. Liefde voor al wat is, dat is de essentie. God is leegte, het ontstaat en het bewustzijn dat wij mensen hebben gekregen is aan ons gegeven. Wij mogen ons verantwoordelijk voelen, ons schuldig voelen en mogen vergeving vragen of geven omdat God genade kent. De grootste kwelling is jezelf of de ander overvragen of niet zien dat de ander een mens is met eigenschappen die in alle mensen schuilen. Het licht kan in ieder mens schijnen als het gegeven en ontdekt wordt. Dat is ware liefde. Jezus deed voor. .Amen.
Carla zei…
Ter aanvulling. Nog even terug komend op de duivel in de bijbel en stemgerechtigden richting politiek.
Is de duivel in Trump getreden? Alle mensen die op hem stemmen die ook tegen abortus zijn hoe moet ik dat zien?
Er wordt gezegd het zijn vriendelijke mensen. Uiteraard heeft ieder mens goede en kwade kanten en deze kunnen des duivels zijn.
De zwakken krijgen krijgen hun wettelijke richtlijnen en straffen omdat zij zich niet kunnen beheersen.
Het blijft ingewikkeld hoe men iets vrij spreekt en zichzelf kan vrij spreken wegens dat wat plaats vindt.
Volgens mij huilt God en velen met Hem. Vertrouwen is aan ons gegeven en een stem hebben wij.
Laat het juiste bewustzijn zege vieren. Hier bid ik voor.

Truus zei…
Geduld heb ik niet , alleen als het om kinderen en beesten gaat. En ieder heeft een goede en een slechte kant. Dat kun je niet
Veranderen alleen goed proberen te doen , en uitvallen naar een ander is ook een menselijke reactie. Omdat nu de duivel te noemen. Jezus leeft ons het goede voor .en het kwaad is wel griezelig om dat de duivel te noemen.
Elizabeth Harland-Hazebroek zei…
Als het gaat om autisme ben je net iemand die geen auto kan rijden: je houd je in, probeert te vergeten en vergeven maar als je gas geeft komt het weer boven. Volhouden tot de ander vindt dat het genoeg is geweest. Liefde zakt weg ..komt weer boven tot de volgende dreun: want zo voelt het. Bidden..

Meest gelezen

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Een geslaagd leven en humor

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj