Dragen


In het laatste hoofdstuk van de Constituties van de Sociëteit van Jezus schetst Ignatius het profiel waaraan de Generale Overste van de jezuïeten dient te beantwoorden. Hij dient een biddend, voobeeldig, innerlijk vrij, mild, verstandig, sterk, rechtvaardig … man te zijn.

Met alle respect voor Ignatius, allemaal vrij voorspelbaar.

Wat mij in die opsomming het meest raakt is één zinnetje : Hij dient ook te beschikken over de zeer noodzakelijke grootmoedigheid en geestkracht om de zwakheid van velen te dragen …

Let wel, Ignatius schrijft niet verdragen, wel dragen.

Reacties

Meest gelezen

Hoe je een crisis kan ombuigen naar een weg van groei (4/6)

Wat je zélf kan doen om de crisis te lijf te gaan: concrete tips van Ignatius van Loyola (5/6)

Hoe je kan leren omgaan met de ondraaglijke blik van Jezus