(4/4) Dynamiek van goed en kwaad: enig middel om kringloop ten dode te doorbreken
Er is maar één middel om die kringloop ten dode te doorbreken, namelijk kiezen voor de armoede, radicaal. Jezus maakte er heel terecht de eerste zaligheid van, de drempel van zijn Rijk. Daadwerkelijke armoede om tegen je hebzucht in te gaan; armoede van geest om je eerzucht in te dijken. Zo staat, tegenover de dynamiek van het kwaad, de levensdynamiek van Jezus, de Christus, de enige die vrijheid schept.

Wordt de dynamiek van het kwaad meestal op gang gebracht vanuit zwakheid, toegeven compromissen, die van het goede krijgt haar eerste impuls gewoonlijk vanuit een bewuste keuze. Een keuze die uitgaat van mijn diepste vrijheid en die me zó bevestigt als wie ik in de grond ben, een goed en vrij mens, beeld van de algoede God, dat ze mij er als vanzelf toe brengt een tweede stap te zetten in dezelfde richting.

Een paar voorbeelden. Hetzelfde landschap bekeken wanneer de zon erop schijnt of bij miezerig weer is totaal anders. Gaat het om menselijke situaties, dan zijn wijzelf die zon of dat miezerige, naar gelang mijn innerlijke ingesteldheid zal ik bepaalde zaken helemaal anders bekijken. Ga ik op die ingesteldheid werken, dan kan ik stilaan heel mijn werkelijkheidsbeleving in positieve zin doen keren.

Ik kan er ook sterker gaan op letten dat ik voldoende liefdevolle aandacht opbreng voor de mensen en voor al wat op mijn weg komt. Ik zal me daar zelf goed bij voelen, bij zoverre dat dit geleidelijk aan als een tweede natuur wordt of, misschien juister, dat mijn echte natuur daardoor aan het licht kan komen.

Eenvoudig de weg …, en toch, er zijn er maar weinig die hem vinden.

Een anonieme jezuïet

Reacties

stefan zei…
Voor wie het rijk Gods binnengaat wordt de wereld een hemel op aarde.

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Kan je leren vergeven?