Over de voedingswaarde van het brood der engelen


We moeten ons niet onthouden van het Brood van de Engelen omdat we daar geen  bewust plezier in vinden: dat zou zijn als omkomen van de honger omdat we niets smakelijks hadden om te eten.

Ignatius van Loyola

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Inspirerende Wijze tekst.
Voor mij na veel zoeken heb ik deze redenering gevonden: " Over de voedingswaarde van het Brood van de Engelen".
1. Engelen leven bij/met God : "onze innerlijke God verblijft in zijn eigen hemelse goddelijke domeinen. Hij daalt niet tot ons af, wij moeten ons tot hem verheffen".
" Wij moeten onszelf heiligen. We moeten ons zuiveren van zelfzucht, van gewelddadigheid, van eigenbelang, opdat we een goede naam zijn, een goede uitdrukkingsvorm van de Vader die in de hemelen is.".
" Dan komt het Koninkrijk.
" Waar komt dat Koninkrijk? In ons natuurlijk !. We worden de levende uitdrukking van dat Koninkrijk".
" De Bergrede is bestemd voor discipelen die bereid zijn de berg te beklimmen, die bereid zijn spirituele waarheden te bemachtigen".
" Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u wordt opengedaan."
2. Redeneren voor mij is: ik moet leven de ethiek die Jezus voorschreef, dat vereist werken aan mezelf.
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie van 18 december 2013, 19:44,op tekst: " De Bergrede, Evang.Math. is bestemd voor discipelen......"
1. Ignatius van Loyola geeft wijsheid onderricht aan zijne mede Jezuïeten.( Bergrede, Evang.van Mattheus, De Berg beklimmen is zich verheffen tot de meer geestelijke werelden). " Over de voedingswaarde van het Brood van de Engelen": Ignatius van Loyola geeft uitleg dat: " Spiritueel onderricht is namelijk niet vrijblijvend. Daarom wordt het alleen gegeven aan mensen die in de praktijk van hun leven ervan blijk hebben gegeven, dat ze het waard zijn dat onderricht te ontvangen."

Meest gelezen

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Een geslaagd leven en humor

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj