Wil je wel echt genezen worden?


Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was een  Indisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.

Tegen iemand die in de problemen zat en hem om hulp vroeg, zei de wijze: “Wil je echt genezen worden?” 
“Waarom zou ik anders bij u komen?”
“Je moest eens weten; mensen komen vaak om een heel andere reden.”
“O ja? Hoe zit dat dan?”
“Ze komen hier dan niet om genezing – dat is te pijnlijk – ze komen om verzachting van de pijn.”

Tegen zijn leerlingen zei hij later: “Mensen willen genezing op voorwaarde dat zij die kunnen krijgen zonder pijn, maar dat is hetzelfde als vooruitgang willen maken zonder te veranderen.”

Reacties

Anoniem zei…
Ik zie Jezus de mensen die om genezing smeken geen pijn doen, maar ze wilden zich veranderen.
Anoniem zei…
Hoe juist! Dank!
Anoniem zei…
Het verhaaltje van de wijze klopt niet altijd. Het kwetste me zelfs, maakte een oude gebeurtenis wakker.
Dank zij het feit dat ik NIET genezen ben, ook al wilde ik graag, heb ik de gelegenheid verkregen me meer te richten op God, om Hem te eren door gebed en leven.
Door mijn werk en mijn geworstel met pijn en energie kreeg ik daar tijdens mijn werkzaam leven geen mogelijkheid toe. Ik werkte en ik sliep. Ik wilde genezen, maar Hij wilde dat kennelijk niet; Hij had een ander plan met mij. Hij wilde dat ik mij meer zou ontwikkelen naar Hem toe, dat ik tijd zou krijgen voor HEM.
Zei een van de zieken die Jezus zagen niet: "Heer, ALS U WILT, kunt u mij genezen?"
Alleen als HIJ wil, genees je, dus als HIJ dat niet wil, genees je niet. Hij schenkt je misschien iets anders. Misschien moet je daarvoor open staan, ik weet het niet. Maar ik ben zeer dankbaar voor wat HIJ me schonk, pure genade, geen lichamelijke genezing. Integendeel, ik worstel nog altijd voort, met veel pijn, met veel lichamelijke problemen. Maar dank zij alles en ondanks alles kan ik mij nu nog veel meer richten tot Hem en leven en offeren voor Hem, want ik ben ( gelukkig maar) ongeneeslijk ziek verklaard.
Eens zei iemand me:"ga eens naar 'die en die' persoon, die is heel krachtig met handen opleggen en andere zaken". Ik heb gezegd: "Ik heb al zoveel geprobeerd in mijn leven, zoveel doktoren gezien, zoveel onderzoeken gehad, ook alternatieve, nee, ik laat het hierbij". En ik vertelde erbij dat ik misschien dank zij het feit dat ik niet genezen kon, me op een diepere manier kon ontwikkelen en dat ik daar blij en dankbaar om was. Het antwoord van die ander was een klap in mijn gezicht: "o, dan wil je dus niet genezen". Hij begreep het niet wat ik vertelde.
Ook het verhaal van de wijze vind ik in dat opzicht heel kortzichtig. Er is zoveel meer; zoveel kansen. Er is zoveel wat de wijze niet weet, maar wat alleen door ondervinding verkregen kan worden.
Hij heeft mij genezen.


Meest gelezen

Wat jezuïet Dries van den Akker sj te vertellen heeft in het aanschijn van de dood

Waarom Vlaamse bisschoppen verklaring publiceerden over kerkelijk vieren van homoseksuele liefdesrelaties

God zoeken zonder klooster. Het religieuze leven van de jezuïeten - Een serie van Jos Moons (1/6)

Hoe omgaan met een onuitstaanbare maar heilige zuster - op het feest van de heilige Theresia van Lisieux

Wat is het belangrijkst: Jezus of het Heilig Sacrament - Anthony de Mello sj

Naar de wortels van de lach (1/3) - Interview met Nikolaas Sintobin sj

Geloof jij in engelen? - De mening van Nikolaas Sintobin sj

Als Ignatius van Loyola een toekomstige heilige aanraadt om niet te veel te bidden

Wat je van een bedrieger kan leren