Is Jezus echt, helemaal, mens geworden?


De verrijzenis van Jezus bevestigt de waarde van de menselijke persoon en van de wereld waarin we leven. Jezus groeide op als een volledige persoon – ziel en lichaam. Jezus heeft het menselijke lichaam niet aangenomen om het vervolgens af te leggen. Jezus behield zijn menszijn ten volle. Samen met zijn incarnatie en zijn aanwezigheid in de eucharistie verzekert zijn verrijzenis ons ervan dat God zich met zijn stoffelijk lichaam echt heeft vereenzelvigd. God heeft de menselijke staat omhelsd. Voor altijd bestaat er een diepe eenheid tussen God en de wereld, tussen geest en stof.

Als christenen geloven wij niet alleen maar in de onsterfelijkheid van de ziel; wij geloven in de onsterfelijkheid van de menselijke persoon. Jezus’ verrijzenis en de onze drukken het ononderbroken verdergaan uit van dit leven naar het komende. Jezus’ verrijzenis bevestigt ook de waarde van de schepping.

Jezus is ons nabij.  De dood is overwonnen. Het menselijk leven heeft eeuwigheidswaarde. Dit alles is een reden tot vreugde.

Gerald M. Fagin sj

Reacties

lode zei…
Dank voor deze zo mooie bevestigende woorden van de menselijke Jezus.
Er spoelde een heerlijke warmte door mijn menselijk voelen,
de aanwezigheid van onze Heer en Leraar, Jezus van Nazareth.
lode zei…
Dank voor deze zo mooie bevestigende woorden van/over de menselijke Jezus.
Er spoelde een heerlijke warmte door mijn menselijk voelen,
de aanwezigheid van onze Heer en Leraar, Jezus van Nazareth.

Meest gelezen

Wat is de kern van katholiek zijn - het heldere antwoord van paus Franciscus

Maakt de dood liefde kapot?

Vier redenen waarom ik houd van de Advent - Een overweging van Nikolaas Sintobin sj

Wil je wel echt genezen worden? Wijsheid van Anthony de Mello sj

Moet je schrik hebben voor de dood?

De pijnlijke verliefdheid van Moeder Theresa

Het Woord wil mens worden, en dat is een hele weg - Bereid je voor op Kerst met palliatief arts Marc Desmet sj