Gebed voor de inhuldiging van Joe Biden, in Nederlandse vertaling

 

Kort voordat Joe Biden werd beëdigd als 46e president van de Verenigde Staten, sprak jezuïet Leo O'Donovan sj, 
een oude vriend en mentor van president Biden, dit gebed uit.

Genadige en barmhartige God, in deze gezegende tijd komen we voor u in nood, ja op onze knieën.

Maar we komen nog meer met hoop, en met onze ogen opnieuw gericht op het perspectief van een sterkere eenheid in ons land - een eenheid van al onze burgers om het algemeen welzijn te bevorderen en de zegeningen van de vrijheid voor onszelf en ons nageslacht veilig te stellen.

Wij zijn een volk van vele rassen, geloofsovertuigingen en kleuren, nationale achtergronden, culturen en stijlen, nu veel talrijker en in een land dat veel uitgestrekter is dan toen Aartsbisschop John Carroll zijn gebed voor de inhuldiging van George Washington schreef 232 jaar geleden.

Aartsbisschop Carroll bad dat U, o Schepper van Alles, de president van deze Verenigde Staten zou bijstaan met uw Geest van 'heilige raad en standvastigheid, dat zijn regering zou worden geleid in gerechtigheid en van groot nut zou zijn voor uw volk'.

Vandaag erkennen we onze vroegere mislukkingen om te leven volgens ons ideaal van gelijkheid, inclusie en vrijheid voor iedereen.

Toch zetten we ons nu resoluut nog meer in voor het vernieuwen van dit ideaal, voor de zorg voor elkaar in woord en daad, vooral voor de minst bedeelden onder ons, om zo een licht voor de wereld te worden.

Er is een die leeft kracht in ieder van ons en die zich wendt tot elkeen - een stuwkracht van de Geest om te koesteren en te zorgen en om anderen en vooral degenen die het meest in nood verkeren bij te staan.  Zij heet liefde en de weg die zij wijst is om steeds meer van zichzelf te geven.

Vandaag de dag wordt het Amerikaans patriottisme genoemd; niet geboren uit macht en privilege, maar uit zorg voor het algemeen welzijn; zonder kwaadwilligheid naar wie dan ook, en met naastenliefde voor iedereen.

Voor onze nieuwe president smeken wij U om de wijsheid die Salomo zocht toen hij voor U knielde en bad om een begrijpend hart, zodat ik uw volk kan regeren en het verschil kan kennen tussen goed en kwaad.

We vertrouwen op de raad van de brief van Jacobus: "Als iemand van jullie van wijsheid houdt, moet hij die vragen aan God die aan iedereen groothartig geeft zonder voorbehoud en verwijt, en dan zal die aan jullie gegeven worden."

Paus Fanciscus heeft ons eraan herinnerd hoe belangrijk het is om samen te dromen. "Op ons eentje," schreef hij, "riskeren we luchtspiegelingen te zien, dingen die er niet zijn. Dromen, daarentegen, worden samen gebouwd."

Wees bij ons, heilig Mysterie van de Liefde, nu we samen dromen.

Help ons onder leiding van onze nieuwe president de mensen van ons land te verzoenen, onze droom te herstellen en te investeren in vrede en gerechtigheid en de vreugde die overvloed is aan liefde.

Tot de heerlijkheid van uw naam voor altijd. Amen.

Reacties

Carla zei…
Ja, er werden prachtige en veelbelovende woorden gesproken tijdens de inhuldiging. Dat ze tot ieders bewustzijn mogen doordringen zodat de liefde voor elkaar samen met de wijsheid ieder mens bereikt.
Truus zei…
Een hele bijzondere inauguratie ,ik hoop zo dat president Biden het land weer samen brengt. En wat mooi dat er een priester was maar ook een dominee.voor mij lost dit al verdeeldheid op.Ik hoop dat hij samen met Kamala Harris een goede 4 jaar heeft en de verdeeldheid in het land veranderd.Moge God hun bijstaan.
Vera J. zei…
Gods wil geschiede. Amen.
Elizabeth Harland-Hazebroek zei…
Een bijzondere dag van vrede en respect. Het is Amerika gegund, een land dat ons na aan het hart ligt en dreigde uit de koers te raken.
Elkaar respecteren en vertrouwen in de leiding die het goede met is voor heeft is een leven in vrede.
Unknown zei…
Bij een hoog ambt horen niet alleen hoge ambities, maar vooral hoge idealen. America en de wereld hebben behoefte aan dat type leider. Ik hoop dat Joe Biden er daar één van mag zijn! Dag één van zijn presidentschap voelde voor mij in ieder geval - voorzichtig - als een verademing.
Armand Sips zei…
hopelijk kon die Jezuiet Biden overtuigen van het christelijke credo: respecteer het leven van de conceptie tot de dood.....

Meest gelezen

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Een geslaagd leven en humor

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj