Gehoorzaamheid

Thinking faith”, het virtuele tijdschrift van onze Engelse medebroeders, publiceerde gisteren het eerste deel van een interview met Pater Nicolás, de nieuwe Generale Overste van de Sociëteit van Jezus. Volgend uittreksel gaat over de gehoorzaamheid.

“Het is de Paus zelf die ons vraagt om creatief te zijn. Als de paus ons vraagt om gehoorzaam te zijn, dan vraagt hij een gehoorzaamheid die open staat voor creativiteit. Het gaat niet over het type gehoorzaamheid dat zegt “ik handel omdat een ander het beslist heeft”. Dat is geen echte gehoorzaamheid (daar moeten we een ander woord voor gebruiken!). Gehoorzaamheid betekent: we zoeken samen wat het best is voor het Rijk van God, voor de wil van God, voor wat goed is voor de mensen.

Velen hebben een verkeerd idee over gehoorzaamheid. Ze denken dat gehoorzaamheid betekent dat je de talenten die je gekregen hebt zou moeten terzijde schuiven, dat je niet meer zou mogen nadenken of creatief zijn; dat je vanalles zou moeten opgeven om een soort van slaaf of robot te worden die uitvoert wat een ander bedacht heeft. Dit is geen authentieke wijze van menszijn; dit kan niet zijn wat gehoorzaamheid vraagt. Of nog, mensen denken dat je op veilig speelt als je geen nieuwe dingen uitprobeert. Maar dat is niet meer dan een uitdrukking van gebrek aan creativiteit. Ik denk dat een apostel, een pastor, een parochiepriester, een leerkracht, een opvoeder zonder verbeelding of creativiteit net een ramp is. Die zou er enkel maar naar streven om zijn beperkte, enge en rigide aanpak op te leggen aan iedereen. Dat zou voor niemand goed zijn.”

Reacties

Meest gelezen

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Een geslaagd leven en humor

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj