Jargon

Een pleidooi tegen het ignatiaanse jargon ….

Uit de mond van Adolfo Nicolás sj, Algemene Overste van de jezuïeten, tijdens een ontmoeting met de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers.
Delen

Reacties

v. zei…
Bewust omgaan met je taalgebruik is een heel christelijke houding. Je vertrekt bij de ander en vraagt je af hoe je hem kan ontmoeten. Hierbij is de taal van de ander de enige weg om bij hem binnen te komen. En is zijn taal de enige weg om je ontvankelijk te tonen. Dit betekent alsnog niet dat je op het geschikte moment geen minder gebruikelijke taal zou mogen spreken. De eigenheid van de taal van het geloof laten verloren gaan zou jammer zijn. Toch is het ook zo dat woorden tijd en plaatsgebonden zijn en geen absoluut karakter hebben. Ze verwoorden een Werkelijkheid die niet altijd in woorden te vatten is en daarom dat bepaalde woorden zo moeilijk begrijpbaar zijn. Anderzijds hebben we enkel onze taal om over die diepste Werkelijkheid te spreken. Als taal ervaren wordt als een "jargon" dat gehanteerd wordt, moeten we wellicht wel op onze hoede zijn.

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj