Bidden op Maria Geboorte met de Brugse jezuïeten van 1762


Onderstaand Maria-gebed werd in 1762 geschreven in de jezuïetengemeenschap van Brugge

Moeder Maria,
wees mijn voorbeeld van overgave en inzet.
Verkrijg voor mij
een hart dat eerlijk is en zuiver,
een hart dat ruimte biedt aan allen,
een hart dat moedig en groot is
om de moeilijkheden te overwinnen,
een hart dat nederig genoeg is
om steeds te herbeginnen
dat alles verwacht van Jezus,
uw Zoon, onze Heer.

Amen

Reacties

Anoniem zei…
Een prachtig gebed dat de essentie geeft van gevende open liefde voor ieder van ons. Moge Maria, onze Moeder mij helpen en bijstaan in heel dit gegeven...
Anoniem zei…
Wees je bewust, de natuur gaat haar gang bij man en vrouw en een kind wordt geboren wanneer het zaad bevrucht is. Je kind verlaten of verstoten omdat het niet in je leven past bestaat. Laten we moeder en kind en indien nodig ook de vader steunen wanneer dit nodig is. Moeder, vader en kind, allen mogen in liefde leven.

Meest gelezen

Waarom jongeren wel graag eens een "echte" mis meemaken

De echte oorzaak van het lijden

Hoe de bijna-dood-ervaring inzicht kan verschaffen in wat vergeving is - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Wat een brabbelende peuter je kan leren over geloven in Jezus

Moet je als christen zélf al de miserie van de wereld dragen? Homilie Nikolaas Sintobin sj

Over een monnik die het verkeerd begrepen had