Biddend terugblikken met muziek: proeve van een methode


Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org.

Begin
Adem een paar keer diep en rustig. Concentreer je en open je voor Gods aanwezigheid. Vraag God bij het begin van dit moment van gebed en bezinning om zijn genade.

Danken
Zeg dank voor de muziek, voor de componisten, de instrumentalisten, de zangers, al wie helpt bij het opnemen en verspreiden van de muziek die je graag hebt. Dank voor al wie je in contact heeft gebracht met de liederen en melodieën die jij graag hoort.

Terugblik
Denk aan de mooiste liederen en muziekstukken die je kent. Daarvan eens een lijst opstellen kan je hierbij helpen. Kies er eentje uit. Wanneer heb je dat stukje voor de eerste keer gehoord? Welke herinneringen en associaties roept het bij jou op?

Denk terug aan die keer toen muziek je liet voelen dat er iets goeds op je wachtte of je over het huidige ogenblik zelf heen tilde. Voel je die momenten aan als de doorsnee ervaring van je wijze van leven, of denk je: “Het beste ligt achter mij”? Mocht dit laatste het geval zijn, sta God dan toe die opvatting op de proef te stellen.

Kijk vooruit
Kies een muziekstuk dat je altijd hoopvol heeft gestemd. Beluister het opnieuw en maak jezelf ontvankelijk voor de belofte die erin schuilt. Probeer morgen zo in  je dag te staan dat je erop vertrouwt dat je goede zaken te wachten staan.


Ginny Kubitz Moyer

Reacties

Anoniem zei…
Blij met de hoopvolle gedachte van troost die muziek geven kan. Het helpt de zorg en pijn te dragen om een zoon met depressie
Muziek is alles voor mij

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)