Was de doop van Jezus een vergissing? - Preek van Nikolaas Sintobin sj

 

Hier vind je mijn preek voor het feest van de doop van de Heer.

Jes. 55, 1-11       Joh. 5, 1-9        Mc. 1, 7-11

 Paus Franciscus blijft verrassen. Onlangs vernamen we dat hij naar Irak wil reizen, een van de meest onveilige plaatsen ter wereld. Hij wil daar de christenen een hart onder de riem steken en bijdragen tot de nationale verzoening. We weten ook dat Franciscus één vrijdag per maand op bezoek gaat bij gewezen prostituées, drugsverslaafden, gevangenen of zieken. Op zijn verjaardag houdt hij ervan samen met daklozen te eten, en zo voort. Sommigen vinden dat Franciscus hierbij overdrijft. Is dat zo? De evangelielezing van vandaag leert ons daar iets over. 

We hoorden het verhaal van de doop van Jezus. Niets bijzonders, kan je spontaan denken. Alle christenen zijn gedoopt. Jezus dus ook. Toch is er een probleem. Het christelijk doopsel is immers pas ontstaan ná de dood en de verrijzenis van Jezus. Het christelijk doopsel gaat over de opname in de Kerk. Het opent op het mysterie van het sterven, mét Jezus, aan de zonde en het herboren worden, met de verrezen Jezus, tot nieuw leven. Het gaat hier dus duidelijk niet over het doopsel dat al 2000 jaar wereldwijd wordt ontvangen. 

Maar ook met het doopsel van Johannes is er een probleem. Dat was een eenmalig ritueel dat het verlangen tot bekering uitdrukte en dat leidde tot vergeving van de zonden. Het was bedoeld voor zondaars. Maar van Jezus geloven we dat Hij zonder zonde is. Matteüs vertelt niet toevallig dat Johannes eerst weigerde Jezus te dopen. Hij meende dat Jezus dat doopsel helemaal niet nodig had. Wat deed Jezus daar dan? Was Hij even verstrooid?  Ging het over vergissing?

Alles wijst erop dat Jezus er bewust voor gekozen heeft in de rij te gaan staan en, zoals de andere mensen, te vragen door Johannes gedoopt te worden. Meer nog, meteen na het doopsel gebeurt er iets volstrekt uniek: Hij zag de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.” Marcus beschrijft hier een tussenkomst van de Drie-Ene God: Jezus, de Zoon, de Geest in de vorm van een duif en de stem van de Vader. Het is de enige keer dat dit beschreven wordt in het Marcusevangelie.

 Wat daar precies is gebeurd zullen we nooit weten. Maar de boodschap die God de Vader hier aan zijn Zoon geeft lijkt wel helder. Hij noemt Hem zijn veelgeliefde in wie Hij welbehagen heeft. De keuze van Jezus zich te laten dopen door Johannes is zó belangrijk dat God de allergrootste middelen bovenhaalt om dit te bevestigen.

Wat is dan die betekenis van het doopsel van Jezus door Johannes?  Niet dat Jezus plots zou inzien dat Hij wel gezondigd heeft. Wel dat Jezus zich helemaal solidair maakt met ons, gewone mensen, en dus ook met onze zonde. Eigenlijk wordt hier verder uitgewerkt wat we vierden in de Kersttijd. In Jezus wil God helemaal mens zijn onder de mensen. Het doopsel van Jezus maakt duidelijk dat die verbondenheid in het bijzonder geldt voor onze zonden, en ruimer, voor onze gebrokenheid en kwetsuren. God loopt niet weg van onze duistere kanten. Hij gaat middenin onze schamelheid staan. Niet om ze ons te verwijten. Wel om ons door de kracht van zijn liefde ervan te bevrijden.

Beste medegelovigen, de naam Jezus wil zeggen God redt of God is redding. Hij nodigt ons, op onze beurt, uit mee te werken aan die bevrijding. Dit is de kern van wie Jezus is. Wat goed dat paus Franciscus ons, door zijn voorbeeld, steeds weer herinnert hoe je dat kan doen. Christen zijn betekent toelaten dat God bij elk van ons komt om ons te verlossen van wat ons belet te leven. Christen zijn betekent dat wij, op onze beurt,  zelf naar andere mensen toegaan om mee te helpen aan hun bevrijding.


Reacties

Carla zei…
De doop is een ritueel dat ondersteuning geeft ten aanzien van het woord van God. Leven vanuit Zijn liefde zoals Jezus voordeed kent haar waarden. Gezegend is de mens die leeft vanuit innerlijke vrede in omgang met de medemens en met respect voor al wat leeft.
Truus zei…
Jezus heeft zich uit liefde laten dopen opdat wij zijn voorbeeld volgde.Een mooie leerzame preek. Mis de kerk heel erg in deze tijd bij ons is deze gesloten tot 19 januari. Maar de lockdown word waarschijnlijk verlengd en dan word het streamen of TV kijken.
Elizabeth Harland-Hazebroek zei…
Ik ben blij met onze Kerk, blij met de zorg binnen de grenzen.Er is veel aanbod. Dankbaar dat ik ben gedoopt. De woorden bij de doop doen denken aan Zijn gedaante verwisseling. Kerst mag het blijven in je hart. Jezus is dichtbij.
Edward zei…
De Paus is een durver, een doener, een denker... Moge GOD hem beschermen en zegenen op zijn bekeringstocht... De wereld kijkt toe. De mens wikt en GOD beschikt.......

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj