Waarom negatieve gevoelens luider schreeuwen maar positieve gevoelens toch belangrijker zijn (3/10)


Tien tips om te leren uit je gevoelens (3/10)

Deze tips van Nikolaas Sintobin sj zijn geïnspireerd door de onderscheidingskunst van Ignatius.

Geef vooral aandacht aan positieve gevoelens zoals vreugde, rust, gedragenheid, vertrouwen, openheid, hoop enzovoort. Spontaan richt een mens zich vaak op wat pijn doet of onaangenaam is. Maar positieve gevoelens, Ignatius spreekt van troost, verwijzen meestal naar waar je vaste grond onder de voeten hebt. Het is belangrijker te weten waartoe je wel dan waartoe je niet wordt uitgenodigd. God heeft de mens geschapen om vreugdevol te zijn. Je meer bewust worden van de, vaak heel bescheiden, bronnen van vreugde in je leven brengt je bij je ware zelf. Het opent toekomst.

Dit citaat komt uit: 

Nikolaas Sintobin, Leven met Ignatius, Meinema/AverbodeReacties

Anoniem zei…
Zo mooie en inspirer en de woorden om te lezen. Waarvoor veel dank.
Cecilia zei…
Het aandacht geven aan mijn gevoelens, geeft mij zelfvertrouwen en is richtinggevend voor volgende uitdaging of gebeurtenis. angstgevoelens remmen mij soms, maar als ik doe waar ik angst voor heb, dank ik Hezus vooe het vertrouwen dat Hij in mij heeft.Dank!
Lode zei…
Vreugdevolle dankgedachten...
voorzeker naar ontdekker Nikolaas!
Wat doet het goed 'nog even voor het slapen gaan',
met een Ignatiusgedachte de dag te slapen te leggen
in het wiegje met verklarende woorden van Priester Nikolaas.
Unknown zei…
hoopgevende woorden !
dankjewel !

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)