De bonus van intiem gebed


Wie zich in intiem gebed aan God toevertrouwt, wacht een buitengewone bonus. Al biddend breng je alledaagse zorgen voor God, en vertel je Hem hoe je je echt voelt – en dat kan ook wel eens over woede en frustratie omtrent Hemzelf gaan -, en langzaamaan zal Hij zich meer en meer voor jou openstellen – of veeleer zal Hij steeds sterker jouw innerlijkheid openen, zodat je Hem in alles om je heen kunt opmerken en zijn aanwezigheid op  elk ogenblik kan herkennen.

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er op aarde niets bestaat dat niet een stukje van de realiteit van zijn Maker openbaart. Dat God ook op geen enkel ogenblik van mijn leven daar niet aanwezig is. Soms is dit overduidelijk, zoals bij een mooie zonsondergang. Soms blijft het verborgen. Gerard Manley Hopkins, een jezuïet-dichter, noemt dit  ‘the inscape’, het wezenlijke kenmerk van de dingen. Het is de mysterieuze innerlijke realiteit in het centrum waar God zelf verblijf houdt. Ook wij mensen kennen onze ‘inscape’, ons wezenlijk kenmerk. Een intieme relatie met iemand onderhouden betekent nauw verbonden zijn met zijn of haar ‘inscape’ en toelaten dat hij of zij met jouw ‘inscape’ in contact kan komen.

Margaret Silf

Reacties

Anoniem zei…
Dank u Nicolaas voor zoveel spirituele wijsheid waar we ons mogen aan laven. Zoals een hert dat verlangt naar water!

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)