LuisterenSamuel is een van onze novicen. In zijn kerswens blikt hij terug op het voorbije jaar. In het bijzonder op de “experimenten”: stages waarin de novice met grenservaringen wordt geconfronteerd.

“Tijdens het noviciaat worden we op de proef gesteld in zogenaamde experimenten. In februari 2009 werd ik naar Schotland gezonden om te werken met mensen die leven met HIV/AIDS. Het was een residentie waar deze mensen een week of twee weken konden rusten, gezelschap konden vinden en een goede maaltijd.

De eerste moeilijkheid was dat ik hun niets te bieden had. Elke illusie die ik had om wat van ‘mijn wijsheid’ te delen en zo hun problemen op te lossen, werd met onzachte hand weggerukt door de realiteit. Met moeite leerde ik dat beminnen meer is dan geven en oordelen (oh wat een vooroordelen moest ik overkomen!), maar eerst en vooral ontvangen. Een luisterend oor is meer waard dan duizend maal goedgemeend advies.

En niet alleen een luisterend oor, maar heel m’n wezen moest leren luisteren zodat ik werkelijk mede-lijden kreeg, of beter mede-leed. Geen oppervlakkig gevoelen, maar een diepgevoelde empathie: de pijn voelen met de persoon die pijn heeft, wanhoop met de persoon die wanhoopt en vreugde met de persoon die zich verheugt.

Op het einde van dit experiment stelde ik vast dat niet zij veranderd waren door mij, maar ik door hen.”

Reacties

Meest gelezen

Schijn bedriegt - mooi kortfilmpje

Een geslaagd leven en humor

Hoe paus Franciscus zwakke plekken blootlegt bij katholieken én protestanten

Allereerste verklaring waarom je je niet lekker voelt - Help, het gaat niet goed met mij (6/11)

Hoe kan je weten of je houdt van God? - De ervaring van Pedro Arrupe sj