GrapjeLaten we het jaar afsluiten met een grapje!

"Een man had drie zonen. Ze traden in in drie verschillende religieuze ordes: de oudste werd dominicaan, de tweede franciscaan en de jongste jezuïet. Op zijn sterfbed zegt de vader aan zijn drie zonen: “Ik weet dat jullie alle drie een gelofte van armoede hebben afgelegd. Maar als teken van jullie liefde voor mij, wil ik dat elkeen 1000 € in mijn doodskist legt om samen met mij begraven te worden.”

Op de dag van de begrafenis komt de dominicaan naar voren, legt 1000 € in de doodskist en zegt: “Pappa, vermits je het geld niet mee kan nemen, moet dit wel verspilling zijn. Maar mijn oversten hebben mij een speciale toestemming gegeven om te doen wat je gevraagd hebt, als teken van mijn liefde."

Vervolgens komt de franciscaan naast de doodskist staan en zegt: “Pappa, je weet dat ik van je houd. Maar de noden van de armen zijn zo groot dat ik het gewoon niet over mijn hart kan krijgen om 1000 € met jou te begraven. Nu je in de hemel bent zal je dit wel begrijpen. Alsjeblief, vergeef me.”

Ten slotte komt de jezuïet naar voor en zegt aan zijn broeder. “Maak je geen zorgen, Frank. Ik zal wel je deel betalen.” Vervolgens reikt hij naar de kist, neemt er de biljetten uit die zijn oudste broer erin gelegd heeft, en legt er een cheque van 3000€ in."

Reacties

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj