Ahatonhia

“Jezus ahatonhia” is de titel van een Noordamerikaans kerstlied. Het is waarschijnlijk het eerste, ooit geschreven in Noord-Amerika. De titel betekent: “Jezus, Hij is geboren”, in de taal van de Huronen-indianen van Canada.

Het is de heilige Jean de Brébeuf sj die dit lied schreef in het Huroons. Het illustreert hoe de eerste jezuïeten-missionarissen het gedachten- en beeldmateriaal van de inheemse volkeren gebruikten om de christelijke boodschap te verwoorden.Hieronder vindt u de letterlijke Nederlandse vertaling van dit lied.

Huronen-kerstlied

Wees niet bang, jullie die mensen zijn.
Jezus, Hij is geboren.

Zie, de geest die ons gevangen hield is weggevlucht.
Luister er niet naar, want hij bederft de geesten van onze harten.
Jezus, Hij is geboren.

Er zijn geesten, hemelmensen, die naar ons toekomen met een boodschap.
Ze komen ons zeggen: Leef ten volle.
Maria heeft net een kind ter wereld gebracht. Wees blij.
Jezus, Hij is geboren.

Drie ouderlingen zijn er op uitgetrokken.
Tichion, een ster die net verschenen is aan de horizon, leidt hen erheen.
Hij gaat hen voor en leidt hen.
Jezus, Hij is geboren.

Wanneer ze aankwamen op de plaats waar Jezus geboren was,
stopte de ster, niet ver van die plaats.
Hij had iemand gevonden voor hen en hij zegt: “Kom naar hier!”
Jezus, Hij is geboren.

Zie, ze zijn er aangekomen en hebben Jezus gezien.
Ze hebben Hem vele malen geloofd al zeggend: “Hoera, Hij is in goede vorm”.
Ze zalfden vele malen zijn scalp al zeggend: “Hoera”.
Jezus, Hij is geboren.

We zullen zijn naam verheerlijken.
Laten we Hem onze eerbied betuigen nu Hij komt om met ons mee te leven.
Het is de voorzienigheid die maakt dat je van ons houdt
en van ons jouw kinderen wil maken.
Jezus, Hij is geboren.

Reacties

Anoniem zei…
"Hij komt om met ons mee te leven.
Het is de voorzienigheid die maakt dat je van ons houdt
en van ons jouw kinderen wil maken."
Menswording van God - genade - uitnodiging aan de mens tot liefhebben
Wat een levengevende dynamiek! Wat houdt je tegen?

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Ignatiaans bidden met psalmen: hoe en waarom - Podcast met Nikolaas Sintobin sj

Knip hem door, nu het nog kan ...

Waarom het gebed vaak "niet lukt"

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj

Als de Sint-Pietersbasiliek doet denken aan de synagoge van Nazareth - Homilie Nikolaas Sintobin sj