Waarom iedereen gelijk voor de wet vaak geen goed idee is - Ignatiaans leiderschap (1/10)


Pedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius.

"Als hij, voor een bijzonder geval, een uitzondering maakte, duldde hij niet, dat men er zich aan ergerde, of dat men hem ook maar zei, dat het misschien ergernis zou kunnen geven. Evenmin liet hij toe, dat een ander die het niet nodig had, dezelfde uitzondering voor zichzelf vroeg of verlangde.

Want het zou een gebrek aan onderscheiding zijn, vond hij, ongelijke dingen met een gelijke maat te meten, en een daad van ongeordendheid om zonder reden aanspraak te maken op een uitzondering, die alleen uit noodzaak aan de anderen werd toegestaan.

Voor een overste zou het een zwakheid zijn en tegen de liefde ingaan om aan iemand dat wat hij nodig had te weigeren uit vrees voor klachten en protesten, of om verzoeken van mensen, die het niet nodig hadden, te voorkomen.

De norm in deze zaken moest niet zijn de gril en de zin van ieder afzonderlijk, maar een werkelijke behoefte, vastgesteld door de verstandige en zachte liefde van de overste."

Reacties

Meest gelezen

Waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de Kerk

De vasten: ramadan van de christenen?

Wat maakt vasten tot christelijk vasten? Nikolaas Sintobin sj legt het kort en bondig uit - video

De dierenwereld op zijn kop

"Ik heb me voorgenomen om zorgeloos te leven" Hoezo? Uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Speciale podcast met levensgebed voor de 40-dagentijd

Wie zorgt er voor de ziel van de theoloog - Voordracht Nikolaas Sintobin sj

Het meest noodzakelijk én het makkelijkst om te vermijden voor de christen