Omgaan met (soms misselijk makende) zwakheden van aan jou toevertrouwde mensen - Ignatiaans leiderschap (5/10)


Pedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius.

"Het is van het grootste belang, dat iemand die met de naasten omgaat om hen beter te maken, een goede dokter is, dat hij niet schrikt van hun ziekten of misselijk wordt van hun wonden en dat hij met groot geduld en zachtmoedigheid hun zwakheden en lastigheden verdraagt.

Daarom moet hij hen niet zien als kinderen van Adam en als broze glazen of lemen vaten, maar als een beeld van God, als vrijgekochten door het Bloed van Jezus Christus, en hij moet dus zien te bereiken dat zij zichzelf helpen en zich door goede werken bereid maken om de genade van de Heer te ontvangen of daarin te groeien.

Hij moet hopen dat, nu God hem eenmaal tot zo'n hoge bediening geroepen heeft, Hij ook een waardig bedienaar van hem zal maken, als hij zichzelf wantrouwt en vertrouwt op de goedheid van diezelfde Heer, die hem geroepen en hem lid van deze orde gemaakt heeft."

Reacties

Cilia zei…
Ik vind dit beeld van een zieke en met wonden is sprekend en een grote waarheid.Het beeld komt mij als verpleegkundige,sterk over.Hoe de persoon ook is, ik bied hem aan Gods leiding aan en vraag om Zijn leiding neem de tijd en geloof in mijn zorg voor hem.Zo zullen wij samen groeien tot de leiderspersoon voor wie of wat die nodig is
"Ik zal er zijn voor u..." in alle omstandigheden.
Dank voorziene God!
Marie Claire zei…
Het doet deugd dit te lezen!!

Meest gelezen

Wat verrijzenis kan betekenen in de dierenwereld en in jouw leven - Adembenemende video

Waarom we stille zaterdag graag overslaan - de uitleg van Karl Rahner sj

Dé tip van Paus Franciscus voor een geslaagd leven

Kan je vandaag nog in Jezus geloven zoals 2000 jaar geleden? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Over wassen van een aidszieke en Witte Donderdag - homilie Nikolaas Sintobin sj

De tenen van God (1/4)