Weten katholieken om te gaan met humor? - Naar de wortels van de lach (2/3)
Een tijd geleden werd ik voor het weekblad “Kerk en Leven” geïnterviewd over de band tussen humor en spiritualiteit. Ik deel graag enkele uittreksels met u. (2/3)

-       ‘Al lachend zegt de zot de waarheid’, luidt het spreekwoord. Machthebbers, of een instituut als de Kerk, ervaren humor wel eens als een bedreiging.

Dat de Kerk niet altijd met humor overweg kon, komt onder meer treffend tot uiting in Umberto Eco’s roman De naam van de roos, waar een pater een manuscript van Aristoteles over de lach met gif behandelt om te beletten dat iemand het zou lezen. Toch heeft de katholieke Kerk een veeleer sterke traditie als het aankomt op humor. Kluchten maakten deel uit van het rijke roomse leven. En in zijn autobiografie drijft Ignatius, stichter van de jezuïeten, de spot met zichzelf. In de inleiding beschrijft een van zijn gezellen hem als een kleine, kale Spanjaard met pretoogjes.

Ook paus Franciscus maakt geregeld grapjes. Voor hem is het duidelijk dat niet de structuren of de gevestigde orde, maar wel de Blijde Boodschap op de eerste plaats komt. Humor heeft iets subversiefs, maar dat heeft het Evangelie ook. Het dwingt ons om onze gods- en wereldbeelden voortdurend in vraag te stellen.
-------------------------------------------------------

By the way, ik heb me zelf ook schuldig gemaakt aan humor ....

Nikolaas Sintobin, Jezuïeten grappen, Humor en spiritualiteit, met cartoons van Joris Snaet, Averbode, 2013,  95 p.
Prijs: 16€
In dit boekje vertel ik van alles en nog wat over de manier waarop jezuïeten leven, bidden en werken. Luchtig en ernstig tegelijk. Bovendien nog mooi ook, dankzij de talrijke cartoons van de bekende tekenaar Joris Snaets.

Reacties

Meest gelezen

Wat jezuïet Dries van den Akker sj te vertellen heeft in het aanschijn van de dood

Waarom Vlaamse bisschoppen verklaring publiceerden over kerkelijk vieren van homoseksuele liefdesrelaties

God zoeken zonder klooster. Het religieuze leven van de jezuïeten - Een serie van Jos Moons (1/6)

Hoe omgaan met een onuitstaanbare maar heilige zuster - op het feest van de heilige Theresia van Lisieux

Wat is het belangrijkst: Jezus of het Heilig Sacrament - Anthony de Mello sj

Naar de wortels van de lach (1/3) - Interview met Nikolaas Sintobin sj

Geloof jij in engelen? - De mening van Nikolaas Sintobin sj

Als Ignatius van Loyola een toekomstige heilige aanraadt om niet te veel te bidden

Wat je van een bedrieger kan leren