De heikele kunst van het onkruid wieden - Ignatiaans leiderschap (3/10)


Pedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius.

"De uitzonderlijke wijsheid van Vader Ignatius viel ook op te merken bij een punt van het grootste belang, namelijk de kunst om zich van zijn onderdanen te bedienen.

Want soms gebeurde het dat iemand van de ene kant grote talenten had om te onderwijzen, of te preken, of met vorsten om te gaan, of een ander apostolaat uit te oefenen; en van de andere kant tot zijn vernedering en als teken van de menselijke zwakheid, tegelijk met deze talenten enige onvolmaaktheden en gebreken had, die het goede dat hij zou kunnen doen konden ontluisteren en bederven, en hem zouden verhinderen de vruchten voort te brengen die men van hem kon verwachten.

Maar de bovennatuurlijke en voorzichtige wijsheid van Vader Ignatius was zó groot, dat hij die goede kwaliteiten wist te gebruiken en tegelijkertijd de gevolgen van de gebreken wist te voorkomen. Hij liet het goede zaad niet door het onkruid verstikken en hij oogstte het koren. Hij leidde de onderdaan langs de rechte weg en trof duizend en één voorzorgen om alles wat zou kunnen schaden te verwijderen. Het was een wonder zoals hij alles voorzag."

Reacties

Trus zei…
Wij zongen met ons koor vroeger een liedje hierover de zaaier.

Meest gelezen

Wat verrijzenis kan betekenen in de dierenwereld en in jouw leven - Adembenemende video

Waarom we stille zaterdag graag overslaan - de uitleg van Karl Rahner sj

Dé tip van Paus Franciscus voor een geslaagd leven

Kan je vandaag nog in Jezus geloven zoals 2000 jaar geleden? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Over wassen van een aidszieke en Witte Donderdag - homilie Nikolaas Sintobin sj

De tenen van God (1/4)