Ribadeneira (3): goed zaadPedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius.

"De uitzonderlijke wijsheid van Vader Ignatius viel ook op te merken bij een punt van het grootste belang, namelijk de kunst om zich van zijn onderdanen te bedienen.

Want soms gebeurde het dat iemand van de ene kant grote talenten had om te onderwijzen, of te preken, of met vorsten om te gaan, of een ander apostolaat uit te oefenen; en van de andere kant tot zijn vernedering en als teken van de menselijke zwakheid, tegelijk met deze talenten enige onvolmaaktheden en gebreken had, die het goede dat hij zou kunnen doen konden ontluisteren en bederven, en hem zouden verhinderen de vruchten voort te brengen die men van hem kon verwachten.

Maar de bovennatuurlijke en voorzichtige wijsheid van Vader Ignatius was zó groot, dat hij die goede kwaliteiten wist te gebruiken en tegelijkertijd de gevolgen van de gebreken wist te voorkomen. Hij liet het goede zaad niet door het onkruid verstikken en hij oogstte het koren. Hij leidde de onderdaan langs de rechte weg en trof duizend en één voorzorgen om alles wat zou kunnen schaden te verwijderen. Het was een wonder zoals hij alles voorzag."

Reacties

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Kan je leren vergeven?

Waarom creëren altijd iets nieuws heeft - Serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (2/8)

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Ook een blog(ger) doet het graag soms wat rustiger aan ...