Ribadeneira (3): goed zaadPedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius.

"De uitzonderlijke wijsheid van Vader Ignatius viel ook op te merken bij een punt van het grootste belang, namelijk de kunst om zich van zijn onderdanen te bedienen.

Want soms gebeurde het dat iemand van de ene kant grote talenten had om te onderwijzen, of te preken, of met vorsten om te gaan, of een ander apostolaat uit te oefenen; en van de andere kant tot zijn vernedering en als teken van de menselijke zwakheid, tegelijk met deze talenten enige onvolmaaktheden en gebreken had, die het goede dat hij zou kunnen doen konden ontluisteren en bederven, en hem zouden verhinderen de vruchten voort te brengen die men van hem kon verwachten.

Maar de bovennatuurlijke en voorzichtige wijsheid van Vader Ignatius was zó groot, dat hij die goede kwaliteiten wist te gebruiken en tegelijkertijd de gevolgen van de gebreken wist te voorkomen. Hij liet het goede zaad niet door het onkruid verstikken en hij oogstte het koren. Hij leidde de onderdaan langs de rechte weg en trof duizend en één voorzorgen om alles wat zou kunnen schaden te verwijderen. Het was een wonder zoals hij alles voorzag."

Reacties

Meest gelezen

"Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf" - een gedicht-overweging van T.S. Eliot over de drie Koningen

Knip hem door, nu het nog kan ...

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk? - Piet van Breemen sj