Het verschil tussen geestelijke vreugde en het “je lekker voelen”

Het is niet altijd even vanzelfsprekend dat er een verschil is tussen het ervaren van geestelijke vreugde (troost) en het je gewoon lekker voelen. Of nog, tussen geestelijke droefheid (troosteloosheid) en je gewoon wat minder goed voelen. Hoewel het onmiddellijke effect heel gelijkaardig kan zijn, is de oorzaak behoorlijk verschillend.

Om dit fundamentele onderscheid te kunnen snappen, is het belangrijk om er ons bewust van te worden waarop onze aandacht is gericht op het ogenblik dat we iets meemaken. De “voel-je-goed-factor”, waar in het bijzonder politici graag naar verwijzen, en zijn tegenhanger van het je slecht voelen, is ten gronde gericht op onszelf. Ervaringen in ons eigen wereldje roepen deze ups en downs op. Een verlaging van de belasting – om nu een politiek voorbeeld te nemen – wordt verondersteld ons een hart onder de riem te steken. En thuis kan een familieruzie ons dan weer de dieperik in helpen. Mochten we kunnen opmerken in welke richting onze gevoelens wijzen, dan zouden we zien dat ze gericht zijn op onszelf en de bestendiging of de verstoring van onze eigen wereldjes. Het spreekt voor zich dat dit heel natuurlijk is. Het maakt deel uit van onze menselijkheid. Maar we weten ook dat dit bewust kan worden gemanipuleerd  of dat het kan beïnvloed worden door onze hormonale huishouding of door door de kwaliteit van onze slaap van de voorbije nacht.

Deze schommelingen zijn helemaal niet hetzelfde als geestlijke vreugde of droefheid.

Het verschil lijkt te liggen in het brandpunt van de ervaring. Geestelijke vreugde wordt ervaren als ons hart aangetrokken wordt naar God, ook als dit zich voordoet in omstandigheden die de wereld beschouwt  als negatief. Het is een teken dat ons hart, alvast op dit ogenblik, klopt in harmonie met het hart van God. Geestelijke vreugde is de ervaring van deze diepe verbondenheid met God die ons wezen vervult met vrede en blijheid. Het epicentrum van onze ervaring ligt dan in God en niet in onszelf.

Margaret Silf 

 

Reacties

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj