Ribadeneira (4): vrijheidPedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. De komende weken krijgt u regelmatig een “tip” van Ignatius.

"Bijzondere voorzichtigheid en reserve moeten er in acht genomen worden, als het er om gaat mensen, van wie wij een of andere weldaad hebben ontvangen, voor God te winnen.

Wij behoren hun onze dankbaarheid te betuigen, zonder ons echter tot vleierij te verlagen en zonder ons ambt omlaag te halen. We moeten hun te verstaan geven, dat onze dankbaarheid op de allereerste plaats naar God uitgaat, en dat zij er zelf veel bij winnen, als zij ons goed doen omwille van Hem. Wij behoren niet méér aan te nemen dan wij voor ons onderhoud nodig hebben, en alleen van mensen die hun vrijgevigheid laten dienen voor de vooruitgang van hun ziel, en die het als een genade van God beschouwen, dat zij aalmoezen kunnen geven.

Want gewoonlijk verliest hij die ontvangt zijn vrijheid, en wordt hij minder geacht door hem die geeft."

Reacties

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj