Hoe Ignatius waakte over de goede naam van mensen - Ignatiaans leiderschap (2/10)


Pedro de Ribadeneira sj is lange tijd een naaste medewerker geweest van Ignatius van Loyola. Later werd hij zijn eerste officiële biograaf. Ribadeneira beschreef heel concreet de wijze waarop Ignatius bestuurde. 

"Met de grootste zorg waakte hij over de goede naam en faam van al zijn onderdanen, en wel op twee manieren.

Ten eerste sprak hij altijd gunstig over hen en gaf hij blijk van achting voor eenieder. Hij maakte de fouten van iemand niet openbaar, tenzij een gebiedende noodzaak hem verplichtte om raad te vragen om het kwaad te verhelpen. En zelfs in dat geval praatte hij er nog niet met twee mensen over, als hij kon volstaan met één. En als het voldoende was zich tot twee mensen te wenden, dan ging hij niet naar een derde. Zonder iets te overdrijven zette hij dan op eenvoudige wijze uiteen wat er was voorgevallen.

Op de tweede plaats strafte hij streng diegenen, die kwaad spraken over hun medebroeders of die door hun gesprekken aanleiding konden geven om minder goed over hen te gaan oordelen. Zo moest een goede en heilige oude man drie psalmen lang de discipline nemen, omdat hij buitenshuis had rondverteld dat een bepaalde pater in zijn ijlkoorts gekke dingen zei."

Reacties

Cilia zei…
Ik vind het zeer belangrijk dat mijn medemens wordt hooggeacht. Ik besef dat die persoon ook steeds het beste wil. Ik wil de fouten van een medemens niet bekend behalve, spijtig genoeg als ik erdoor gekwetst ben. Daar heb ik daarna veel spijt over en zeg tegen mijzelf:'wie ben jij Cilia,,,,Soms noem ik ook wel eens een naam als ik die persoon kan helpen. Ik zet dan uiteen wat mijn vraag is en hoe ik er het beste t.o. handel of zeg.
" Wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd, een dienaar...Dank Jezus.

Meest gelezen

Waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de Kerk

De vasten: ramadan van de christenen?

Wat maakt vasten tot christelijk vasten? Nikolaas Sintobin sj legt het kort en bondig uit - video

De dierenwereld op zijn kop

"Ik heb me voorgenomen om zorgeloos te leven" Hoezo? Uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Speciale podcast met levensgebed voor de 40-dagentijd

Wie zorgt er voor de ziel van de theoloog - Voordracht Nikolaas Sintobin sj

Het meest noodzakelijk én het makkelijkst om te vermijden voor de christen