De hemelvaart van Jezus, hoe kan je dat begrijpen? - Een antwoord van Nikolaas Sintobin sj

 

Onderstaande vraag en antwoord komen uit het boek "Wat deed God voor Hij de wereld schiep? En 51 andere vragen over het christelijke geloof", geschreven door Nikolaas Sintobin sj, uitgegeven bij Lannoo - KokBoekencentrum, 2020

Waar is Jezus nú

In de laatste boeken van de Bijbel wordt de Hemelvaart van Jezus beschreven:Jezus werd voor hun ogen omhoog geheven; een wolk onttrok Hem aan het gezicht. (Hand. 1, 9)  Christenen geloven dat de verrezen Jezus nog een tijdje op bijzondere wijze aanwezig is geweest onder de mensen. Met de Hemelvaart van Jezus komt hieraan een einde.

De Hemelvaart betekent niet dat Jezus de lift heeft genomen en door de dampkring heen is gegaan, in de richting van de hemel. Ze maakt op symbolische wijze duidelijk dat de verrezen Jezus weer helemaal verenigd is met God de Vader, bij wie Hij oorspronkelijk vandaan kwam.

Wil dit zeggen dat God – en meer in het bijzonder Jezus – hierdoor de mensen in de steek heeft gelaten? Integendeel. Korte tijd na de Hemelvaart vindt namelijk Pinksteren plaats. Dan komt op zijn beurt de Heilige Geest uit de hemel naar de mensen. Hij volgt als het ware Jezus op. Met dit verschil dat de mens Jezus niet overal tegelijk kon zijn, en Gods Geest – ook Helper genoemd – dit wel kan. Zo zijn de gelovigen voortaan verzekerd van Gods voortdurende hulp en bijstand.


Reacties

lode zei…
Een hemelse proficiat voor dit boek.
Heb het al 1 keer helemaal gelezen...
nu sla ik het ergens open en geniet...
soms nog altijd met een deugddoende lach.
Dank U, Meester Nikolaas!
Cecilia zei…
Voor mij is dit HET Feest, dat Jezus wel onttrokken was aan de blik van de apostelen, maar niet in hun innerlijk oog. Dit is voor mij de weg van de ogen naar het hart. Daar is Jezus steeds aanwezig. Eén uitspraak van Jezus doet me hier aandenken: 'Blijf in Mij, zoals Ik in u blijf, blijf in Mijn Liefde.'

Meest gelezen

Paus Franciscus: of ik mij meer Paus dan wel jezuïet voel?

Twee tips van Jezus voor een goed leven - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe je kan weten hoezeer je van God houdt - heilige Edith Stein

Hoe kan je een mens een gevoel van eigenwaarde geven?

Creativiteit, wat is dat? - Een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over "Creëren, teken van hoop" (1/8)"

Kan je leren vergeven?