Een indringende vraag voor een boreling die eindigt op een wedervraagEen mijmering van Brian Grogan sj

In het kerstgebeuren staat het nieuw geboren kindje in het middelpunt van de belangstelling. Veronderstel dat je het enkele ogenblikken in je armen mag houden.  Welke vraag zou je het stellen? De woorden van Mary Oliver komen nu bij mij op: ‘Vertel me eens, wat ben je van plan te doen met dat geweldige en kostbare leven van je?’

De baby kan natuurlijk niet antwoorden, en daarom antwoordt Maria in zijn plaats. Zij kent de twee namen die Hem al gegeven zijn: Jezus en Emmanuel.  Zo zou ze kunnen zeggen dat zijn door God gegeven opdracht erin bestaat zijn volk nabij te zijn en het te redden. In stilte overdenken we dan hoe dit wel kan gebeuren. Als Hij twaalf jaar is en voor zichzelf kan spreken, zegt Jezus ons: ‘ Wisten jullie dan niet dat Ik bij mijn vader moest zijn?’ Hier krijgen we een aanwijzing van wat Hij met zijn ‘geweldige en kostbare leven’ van plan is te doen, maar niets meer.

Ik luister naar Hem, jaren later,  als Hij in de synagoge zijn openbaar optreden begint. Hij zegt: ‘God zendt Mij om armen het goede nieuws te verkondigen.’ Enkele jaren later, als Hij stervende is, fluister ik Hem opnieuw toe: ‘Was het dit wat Je van plan was te doen met je geweldige en kostbare leven?’ Wellicht zegt Hij: ‘Ja! Ik heb getracht je te laten zien wie God werkelijk is, dat Hij iedereen grenzeloos bemint, over lijden en dood heen. Dit was het wat mijn ‘geweldige en kostbare leven’, zoals jullie het noemen, betekende.’ Hij keert  zich naar mij toe en vraagt glimlachend: ‘En wat is jouw levensplan?’

Brian Grogan S.J.

Reacties

Meest gelezen

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid - Mijmering van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is

"Wijselijk onwetend" luisteren naar de Geest - Hoe Ignatius onderscheidde

Een God die één en ook drie is. hoe moet je dat in Godsnaam verstaan? - Een uitleg door Nikolaas Sintobin sj

Waarom gezondheid en rijkdom uiteindelijk niet het belangrijkste zijn - Vertrouwen (4/6)